CM-bolagen bjuder in till webbinarium

CM-bolagen bjuder in till webbinarium – 23 november kl. 8:30-9:15
Fördelar med Construction Management som
genomförandeform i ekonomiskt osäkra tider

I två tidigare webbinarium under året har CM-bolagen belyst olika hållbarhetsperspektiv kopplade till CM som genomförandeform. Nu avslutas årets serie med fokus på ekonomi torsdagen den 23 november kl. 8:30-9:15.

Webbinariet belyser vilka fördelar, möjligheter och eventuella utmaningar
Construction Management som genomförandeform medför i ekonomiskt osäkra tider. 

Louise Landberg och Helena Staaf, båda från Forsen, presenterar och därefter finns det tid för frågor och diskussion tillsammans med en panel med några av CM-bolagens övriga medlemsbolag representerade Ebab, Cowi-Projektbyrån, PQ Projektledning och Dahlgren Projektkompetens.

Anmälan till: Info@cm-bolagen.se

Uppdatering:

här kommer länken till imorgon, ev måste registrera sig innan, så för säkerhets skull var ute i god tid.

Vi ses imorgon 8.30!

https://events.teams.microsoft.com/event/8047ce33-b5f8-4774-9d5c-cadb639d61f0@7b6635e7-b675-405e-a6b5-ddc8b66c3b56

CM-BOLAGEN BJUDER IN TILL WEBBINARIUM DEN 7 SEPTEMBER

Hur säkrar du goda arbetsvillkor för alla? Har du som byggherre full koll på alla som arbetar på din byggarbetsplats? Vet du vilka kraven är för ESG? 
Träffa Renée Luttinen, installationssamordnare och Ellinor Olsson, hållbarhetschef på Ebab som kommer att berätta om hur du går tillväga för att få bättre kontroll. Vilka processer krävs för att skapa en schysst och hållbar arbetsmiljö på byggarbetsplatsen? 

Under ett nyproduktionsprojekt som normalt pågår under ett par år kan det skrivas in över tusen yrkesarbetare. Många av dessa är underentreprenörer i flera led. Hur vet du att alla upphandlingskrav är uppfyllda och hur säkrar du arbetsmiljön? Under webbinariet kommer du att få information om vad en god arbetsmiljö innebär och vilka steg som krävs för att få en bättre arbetsplats. I slutet kommer du ha möjlighet att ställa frågor till Caroline Szyber, ordförande för CM-bolagen samt experter från andra medlemsbolag i CM-bolagen Louise Landberg, senior projektledare CM-projekt, på Forsen AB och Renée Luttinen och Ellinor Olsson på Ebab. Vi ses online den 7 september kl. 8.30-9.15!
Ta del av agendan för webbinariet och anmäl dig via den här länken 
Branschföreningen CM-bolagen är en sakkunnig och opartisk organisation som verkar för att öka förståelsen och stärka förutsättningarna för Construction Management som genomförandeform för byggprojekt. CM-bolagen bevakar och driver branschfrågor och fungerar som remissinstans och rådgivare för myndigheter, organisationer och företag.  

CM-bolagens medlemmar är företagen Cowi-Projektbyrån, Forsen, Ebab, 
PQ Projektledning och Dahlgren.

CM-bolagen höll årsmöte

Idag har CM-bolagen haft årsmöte. Det är också ett tillfälle att också göra en lite tillbakablick på förra året. Några godbitar från verksamhetsberättelsen: 

Under året fick CM-bolagen ett nytt medlemsbolag PQ Projektledning och nya i styrelsen; Jonas KarlssonKatrin Dahlström och Patrik Andersson.

Under året har CM-bolagen också ha många bra möten med bland annat Trafikverket, regeringskansliet och bostadsministerns stab, träffat akademin och pratat om aktuella frågor och CM.

CM-bolagen har också deltagit på Business Arena i Almedalen samt Stockholm och i Helsingborg H22 – The making of a smarter city, likaså Mälardalsrådet,  Samhällsbyggarnas Samhällsbyggnadsdagar samt på Arkitekturgalan. 

Inför valåret 2022 sades att kontakt skulle tas med politiker under valåret och CM-bolagen kommer att fortsätta påverka politiken framgent. Som en del av att öka kunskapen om construction management gjordes under sommaren en samtalsserie där CM-bolagen pratade med ett 50-tal politiker på olika politiska nivåer (kommun, region, riksdag) om deras syn på samhällsbyggnad och passade på att berätta om CM. 

Under året har även hemsidan uppdaterats www.cm-bolagen.se 

CM-bolagen har haft en bra synlighet i media under året, i samband med årsmötet och nytt medlemsbolag och ledamöter skrev alla de stora branschtidningarna om nya styrelsen. 

Under året har det även varit lyssnarrekord på CM-podden! Tack vare CM-podden har också flera studenter intresserat sig för CM-bolagen och construction management.

Vid årsmötet valdes också styrelse för 2023

Förslaget är omval av alla. 

Caroline Szyber                           ordförande

Helena Staaf                                ledamot                Forsen AB

Håkan Undin                                suppleant             Forsen AB

Göran Westberg                          ledamot                Ebab AB

Katrin Dahlström                         suppleant              Ebab AB

Peter Möller                                 ledamot                COWI Projektbyrån

Niklas Lögdström                       suppleant              COWI Projekbyrån

Stefan Dahlgren                         ledamot                  Dahlgren Projektkompetens AB

Jonas Karlsson                           ledamot                  PQ Projektledning

Patrik Andersson                        suppleant              PQ Projektledning

CM-bolagens medlemmar träffar Trafikverket

Under de senaste åren har CM-bolagen träffat flera olika myndigheter, branschföreningar, beslutfattare och intresseorganisationer, främst för att sprida budskapet om CM som genomförandeform, dess fördelar, samt hur den kan bidra till ökad konkurrens i byggsektorn.

CM-bolagen träffade 12 december representant för Trafikverket, för att hitta gemensamma nämnare samt diskutera möjligheterna till ett utökat samarbete.

På mötet fick CM-bolagens ordförande Caroline Szyberchansen att berätta för Trafikverket om CM och visa upp några exempel på lyckade CM-projekt. Vi lyfte att exemplen visar att CM-modellen och våra bolag möter upp beställaren i såväl små som stora projekt. Allt ifrån utveckling av hela stadsdelar och större infrastrukturprojekt till mindre och mer avgränsade som exempelvis bostäder, skolor och förskolor. En av de viktigaste faktorerna och fördelarna med CM är att beställaren kan känna sig trygg genom hela projektet.

Samtidigt fick CM-bolagen möjlighet att höra Trafikverket presentera hur de arbetar och hur deras verksamhet ser ut.

Efter mötet var det positiva miner från båda håll och för CM-bolagen känns det bra att Trafikverket är nyfikna på att lära sig mer om CM som genomförandeform.

Från CM-bolagen deltog ordförande Caroline Szyber, Annika Selin (Forsen), Peter Möller (COWIProjektbyrån), Robert Ohlsson (Forsen), medan Trafikverkets laguppställning bestod av Patrick Gune.

CM-bolagen förstärker och förnyar styrelsen

Förra året valde CM-bolagen en ny ordförande, Caroline Szyber, och i år sker ytterligare förnyelse av styrelsen. Det nya medlemsbolaget PQ Projektledning, som finns i flera delar av landet, väljs in med två styrelseplatser. VD Jonas Karlsson väljs in som ordinarie styrelseledamot, och Patrik Andersson, marknadschef och projektledare på PQ Projektledning, väljs in som suppleant i styrelsen.

Katrin Dahlström, VD för Ebab Stockholm, väljs också in som suppleant vid årsmötet. 

Fokus för verksamheten kommande år kommer vara att lyfta frågor om ökad konkurrens, hållbarhetsfrågor samt vikten av schysta arbetsvillkor. Likaså att fortsatt verka för ökad kunskap om, samt stärkta förutsättningar för, Construction Management som genomförandeform för byggprojekt. CM-bolagen har sett ett ökat intresse för CM – Construction Management. CM-bolagen driver frågor och bidrar med kunskap och förståelse för metodens fördelar, såsom ökad konkurrens och större projektkontroll för beställaren, säger Caroline Szyber, ordförande CM-bolagen.

Det känns bra att bli en del av CM-bolagens styrelse och att kunna bredda geografin, då vi finns med kontor i hela Mälardalsområdet förutom Stockholm. Det behövs verkligen en sakkunnig och opartisk organisation som verkar för att öka förståelsen och stärka förutsättningarna för Construction Management som genomförandeform för byggprojekt. Dessutom är det viktigt att driva dagsaktuella frågor såsom ökad konkurrens, mer hållbarhet och goda arbetsvillkor, säger Jonas Karlsson, VD på PQ Projektledning.

Det ska bli inspirerande att vara en del i att förändra branschen med hur vi driver projekt genom Construction Management. Ebab driver över 50 % av sina projekt åt fastighetsägarna på detta sätt och jag är fast övertygad om att CM-modellen är framtiden. En av mina största drivkrafter är att kunna bidra och utveckla bolag och branschen, så det känns viktigt att engagera mig i CM bolagen, säger Katrin Dahlström. 

Val av ny styrelse för 2022

Caroline Szyber, ordförande

Helena Staaf, ledamot, Forsen AB

Håkan Undin, suppleant, Forsen AB

Göran Westberg, ledamot, Ebab AB

Katrin Dahlström, suppleant, Ebab AB

Peter Möller, ledamot, COWI Projektbyrån

Niklas Lögdström, suppleant, COWI Projekbyrån

Jonas Karlsson, ledamot, PQ Projektledning AB

Patrik Andersson, suppleant, PQ Projektledning AB

Stefan Dahlgren, ledamot, Dahlgren Projektkompetens AB

Årsmöte

Idag har CM-bolagen haft årsmöte. Det är också ett tillfälle att också göra en lite tillbakablick på förra året. Några godbitar från verksamhetsberättelsen: 

CM-bolagen har haft en bra synlighet i media under året, i samband med årsmötet skrev alla de stora branschtidningarna om nya styrelsen och val av ny ordförande; Byggindustrin, Byggvärlden, Svensk byggtidning, podden Hela kedjan uppmärksammade också nyheten. Svensk byggtidning följde sedan upp med en stor artikel med ordförande Caroline Szyber om CM och aktuella CM-projekt som medlemmarna själva valde ut. Under 2021 har ”CM podden” och de 4 producerade avsnitten fortsatt lyftas fram och nedladdningarna fortsätter att öka stadigt. Tack vare CM-podden har också flera studenter intresserat sig för CM-bolagen och CM-bolagens ordförande intervjuades också under året till examens arbete. CM-bolagen väljer också att lyfta examensarbeten om CM på sin hemsida. Utöver det hade ordförande ett möte med professor Tina Karrbom Gustavsson vid KTH.

Under hösten 2021 blev också den nya upphandlingen av vår projektförsäkring klar.

CM-bolagen och dess medlemmar hade under hösten också ett bra möte med Trafikverket.

CM-bolagen växer – nytt år, nytt medlemsbolag

PRESSMEDDELANDE

CM-bolagen växer – nytt år, nytt medlemsbolag

CM-bolagen börjar året med att välkomna PQ Projektledning som ny medlem till branschföreningen.

– Det är glädjande att CM-bolagen växer genom nya medlemmar. Det ger oss en starkare röst när vi driver på för att förbättra villkor i byggbranschen, och det påvisar även att vi levererar medlemsvärden som uppskattas brett inom branschen. Bland annat är våra försäkringar väldigt uppskattade, säger Caroline Szyber, ordförande för CM-bolagen.

CM-bolagen har sett ett ökat intresse för CM – Construction Management. CM-bolagen driver frågor och bidrar med kunskap och förståelse för metodens fördelar, såsom ökad konkurrens och större projektkontroll för beställaren. 

– Vi är glada att bli en del av CM-bolagen. Det behövs verkligen en sakkunnig och opartisk organisation som verkar för att öka förståelsen och stärka förutsättningarna för Construction Management som genomförandeform för byggprojekt. Likaså har CM-bolagen tagit fram försäkringslösningar och driver viktiga dagsaktuella frågor såsom ökad konkurrens, mer hållbarhet och goda arbetsvillkor, säger Jonas Karlsson, VD på PQ Projektledning.

– Vi har fört samtal med flertalet företag som delar våra värderingar och jag är väldigt glad att PQ Projektledning, som finns i flera delar av landet, nu blir medlemmar. Det gör att CM-bolagen nu har medlemmar som är aktiva i ännu fler städer än tidigare. På så vis ökar vi vår nationella täckning, säger Caroline Szyber, ordförande för CM-bolagen. 

På CM-bolagens årsmöte i vår väljs Jonas Karlsson in i styrelsen som ordinarie ledamot.  Patrik Andersson, marknadschef och projektledare på PQ Projektledning, går in som suppleant i styrelsen.

För mer information, vänligen kontakta:

Caroline Szyber                                                                                 
Styrelseordförande CM-bolagen                                                                           
Tel: 070-8181421

Jonas Karlsson

VD PQ Projektledning 

Tel: 070-366 19 70

CM – Construction Management

Construction Management är en effektiv genomförandemetod för projekt som byggs på delad entreprenad. Metoden har många fördelar. Med CM bygger beställaren i egen regi men får hjälp av ett CM-företag som stärker upp byggherrens egen projektavdelning och stöttar organisationen genom hela projektet. Det ger byggherren expertkompetens och extra muskler från början till slut.

Genom att delprojekten handlas upp av en oberoende part istället för av exempelvis en totalentreprenör kan både pris och kvalitet konkurrensutsättas vilket skapar förutsättningar. Genomförandeformen är kompatibel med offentlig upphandling och LOU.

Uppsatser om CM

I våras hade CM-bolagen möte med och pratat CM med professor Tina Karrbom Gustavsson vid KTH. I fredags gjorde CM-bolagen en intervju med en student om construction management. Så intressant! 

Väldigt kul att intresset för CM är stort även på landets högskolor och universitet. En intressant uppsats om CM kan ni läsa här https://lnkd.in/diYJNZ8

Har ni också skrivit uppsats om CM skicka den gärna till oss info@cm-bolagen.se 

Ny försäkring för CM-projekt

CM-bolagen jobbar alltid för att skapa bästa möjliga förutsättningar för CM-företag och beställare genom att utföra byggprojekten med Construction Management.

Som ett led i detta har CM-Bolagen tillsammans med Söderberg & Partners tecknat ett nytt avtal med Länsförsäkringar AB som försäkringsgivare för Beställarstyrd byggsäkerhet, avtalet omfattar kontrakt enligt AB 04 och ABT 06.
Samarbetet kommer att leda till en snabb och professionell hantering och minimera administrationen för beställare/byggherrar i samband med deras projekt. 

Samarbetsavtalet syftar till att ange under vilka förutsättningar CM-bolagen kan företräda Byggherren och teckna Beställarstyrda byggsäkerheter hos Länsförsäkringar AB.
Byggherren avgör själv vilka entreprenörer som ska omfattas av en byggsäkerhet för berört projekt och kontrakt.

Vi är såklart väldigt glada för att vi kan förstärka vårt erbjudande tillsammans med Söderberg & Partners och Länsförsäkringar AB och hjälpa våra kunder att möta framtida krav för Byggsäkerheter.

-Med CM-Bolagens nya ramavtal så får beställarna en snabb, enkel och smidig lösning som dessutom ska ge lägre kostnader, säger Caroline Szyber, ordförande i CM-bolagen.

CM-bolagen träffar Trafikverket

Under de senaste åren har CM-bolagen träffat flera olika myndigheter, branschföreningar, beslutfattare och intresseorganisationer, främst för att sprida budskapet om CM som genomförandeform, dess fördelar, samt hur den kan bidra till ökad konkurrens i byggsektorn.

CM-bolagen hade torsdagen 9 september glädjen att träffas (online förstås, så här i Corona-tider) representant för Trafikverket, inte minst för att hitta gemensamma nämnare samt diskutera möjligheterna till ett utökat samarbete.

På mötet fick CM-bolagens ordförande Caroline Szyber chansen att berätta för Trafikverket om CM och visa upp några exempel på lyckade CM-projekt inom anläggning.

Samtidigt fick CM-bolagen möjlighet att höra Trafikverket presentera hur de arbetar och hur deras verksamhet ser ut.

Efter mötet var det positiva miner från båda håll och för CM-bolagen känns det roligt att en jätteorganisation, som i detta fall Trafikverket, är nyfikna på att lära sig mer om CM som genomförandeform.

Från CM-bolagen deltog ordförande Caroline Szyber, Peter Möller (COWI Projektbyrån), Robert Ohlsson (Forsen), Jonas Lundström (COWI Projektbyrån) och Göran Westberg (Ebab), medan Trafikverkets laguppställning bestod av Annika A Holmqvist.


Vi lyfte att exemplen visar att CM-modellen och våra bolag möter upp beställaren i såväl små som stora projekt. Allt

ifrån utveckling av hela stadsdelar och större infrastrukturprojekt till mindre och mer avgränsade som exempelvis bostäder, skolor och förskolor. En av de viktigaste faktorerna och fördelarna med CM är att beställaren kan känna sig trygg genom hela projektet.CM-bolagen träffar Trafikverket