VÄLKOMMEN TILL FÖRENINGEN CM-BOLAGEN

CM-bolagen är en branschförening för företag inom Construction Management i Sverige.

CM-bolagen är en sakkunnig – och i affärer opartisk – organisation som på ett faktiskt och korrekt sätt kan presentera och representera CM. Vi vill verka för en utökad och sund konkurrens. Detta gäller i alla led – från val av projektör, leverantör till entreprenör. Som konsulter har medlemsföretagen inget att vinna på att anlita en projektör eller entreprenör framför en annan – samtliga medlemsföretag är oberoende. Beställaren har alltid god insyn i projektet från start till överlämnande. Det borgar för ärlighet, tydlighet och trygghet.

Läs mer om CM-bolagen…