Årsmöte

Idag har CM-bolagen haft årsmöte. Det är också ett tillfälle att också göra en lite tillbakablick på förra året. Några godbitar från verksamhetsberättelsen: 

CM-bolagen har haft en bra synlighet i media under året, i samband med årsmötet skrev alla de stora branschtidningarna om nya styrelsen och val av ny ordförande; Byggindustrin, Byggvärlden, Svensk byggtidning, podden Hela kedjan uppmärksammade också nyheten. Svensk byggtidning följde sedan upp med en stor artikel med ordförande Caroline Szyber om CM och aktuella CM-projekt som medlemmarna själva valde ut. Under 2021 har ”CM podden” och de 4 producerade avsnitten fortsatt lyftas fram och nedladdningarna fortsätter att öka stadigt. Tack vare CM-podden har också flera studenter intresserat sig för CM-bolagen och CM-bolagens ordförande intervjuades också under året till examens arbete. CM-bolagen väljer också att lyfta examensarbeten om CM på sin hemsida. Utöver det hade ordförande ett möte med professor Tina Karrbom Gustavsson vid KTH.

Under hösten 2021 blev också den nya upphandlingen av vår projektförsäkring klar.

CM-bolagen och dess medlemmar hade under hösten också ett bra möte med Trafikverket.