CM-Podden

Här kan du lyssna på alla avsnitt av CM-podden, där programledaren Caroline Szyber intervjuar branschexperter från olika områden om deras tankar kring Construction Management som byggmetod. 

Avsnitt 1: Stefan Dahlgren, CM-bolagens ordförande

Stefan Dahlgren berättar här bl a om vad CM är, dess fördelar och när denna genomförandeform passar bäst att använda för byggprojekt.

Avsnitt 2: Nicklas Björklund, advokat på Kilpatrick Townsend

Nicklas Björklund belyser här bl a roll- och ansvarsfördelningen i en byggprocess, CM i relation till LOU, samt skillnaderna mellan totalentreprenad och CM.

Avsnitt 3: Anders Jespersson, försäkringsrådgivare på Söderberg & Partners

Anders Jespersson diskuterar här bl a den nya försäkringslösningen för CM, dess fördelar och bakgrund, hur nya försäkringslösningar tas fram, samt hur man identifierar risker.

Avsnitt 4: Ulf Maxe, arkitekt på Koncept

Ulf Maxe berättar här bl a om välkända byggprojekt där de har varit inblandade, vilka fördelar han som arkitekt ser med CM och siar om framtiden inom sin bransch med fokus på hållbarhet mm.