Om oss

Branschföreningen CM-bolagen är en sakkunnig och opartisk organisation som verkar för att öka förståelsen och stärka förutsättningarna för Construction Management som genomförandeform för byggprojekt.

CM-bolagen bevakar och driver branschfrågor och fungerar som remissinstans och rådgivare för myndigheter, organisationer och företag. Vi tillhandahåller expertkunskap och insikter för byggbranschen och säkerställer utvecklingen av befintliga stöddokument, försäkringslösningar och riktlinjer för Construction Management.

En viktig del är också att verka för att öka konkurrensen i alla led på marknaden – från val av projektör till leverantör och entreprenör. En sund konkurrens är en grundförutsättning för utveckling inom byggbranschen, inte minst när det kommer till kvalitet, hållbarhet och byggpriser.

CM-bolagens medlemmar är företagen Forsen, Ebab, PQ Projektledning och Dahlgren. Kontaktuppgifter till dessa företag finner du under kontaktsidan.

CM_Göran_westberg_ebab-BA