För er som inte hade möjlighet att se när CM-bolagens ordförande Stefan Dahlgren presenterade Construction Management på Digitala Almedalen c/o Boinstitutet, med Caroline Szyber, Rådgivare inom bostads- & byggfrågor och tidigare ordförande i riksdagens civilutskott, som moderator, så finns presentationen nu i sin helhet på denna länk. 

Lyssna/Titta gärna!

Trevlig Sommar!

Hälsningar CM-bolagen

Idag presenterades programmet för Digitala Almedalen c/o Boinstitutet 29 juni till 1 juli, som arrangeras av Boinstitutet i samarbete med Boklok och Stellar Capacity. Sammanlagt deltar femtio organisationer, varav CM-bolagen glädjande nog är en, representerad av ordförande Stefan Dahlgren.

För er som vill ta del av Stefans direktsända presentation, så kommer han att ”inta scenen” (läs mer på denna länk), onsdag 1 juli kl 10.20 – 10.35. Temat för presentationen är ”Construction Management – ett lönsamt alternativ för ökad konkurrens i byggbranschen”. Stefan kommer bland annat att berätta om hur CM kan öka konkurrensen i byggbranschen genom att öppna upp för mindre aktörer, framgångsrika CM-projekt under åren, samt i vilka situationer och projekt, där CM kan vara ett fördelaktigt alternativ. Seminariets moderator är Caroline Szyber, Rådgivare inom bostads- & byggfrågor och tidigare ordförande i riksdagens civilutskott.

Digitala Almedalen c/o Boinstitutet är tänkt att fungera som en vanlig Almedalsvecka, med skillnaden att seminarierna i år är digitala, på grund av COVID-19. Seminarierna kommer att sändas från en studio under tre dagar, 29-30 juni, samt 1 juli. 

För mer information om CM-bolagens presentation, vänligen klicka här. Mer information om hela programmet för Digitala Almedalen c/o Boinstitutet finns här.

Under de senaste åren har CM-bolagen träffat flera olika myndigheter, branschföreningar, beslutfattare och intresseorganisationer, främst för att sprida budskapet om CM som genomförandeform, dess fördelar, samt hur den kan bidra till ökad konkurrens i byggsektorn.

CM-bolagen hade torsdagen 7 maj glädjen att, för andra gången på kort tid, träffa (online förstås, så här i Corona-tider) representanter för Trafikverket, inte minst för att hitta gemensamma nämnare samt diskutera möjligheterna till ett utökat samarbete.

På mötet fick CM-bolagens ordförande Stefan Dahlgren chansen att berätta för Trafikverket om CM och visa upp några exempel på lyckade CM-projekt inom anläggning.

Samtidigt fick CM-bolagen möjlighet att höra Trafikverket presentera hur de arbetar och hur deras verksamhet ser ut.

Efter mötet var det positiva miner från båda håll och för CM-bolagen känns det roligt att en jätteorganisation, som i detta fall Trafikverket, är nyfikna på att lära sig mer om CM som genomförandeform.

Från CM-bolagen deltog ordförande Stefan Dahlgren, Peter Möller (COWI Projektbyrån), Håkan Undin (Forsen) och Göran Westberg (Ebab), medan Trafikverkets laguppställning bestod av Ali Sadeghi (investeringsdirektör) och Daniel Ljunglund (inköpsdirektör).  

Stefan Dahlgren, ordförande, CM-bolagen

Stefan Dahlgren, Ordförande, CM-bolagen


I en färsk intervju med Byggvärldens chefredaktör Susanne Bengtsson, delar CM-bolagens ordförande Stefan Dahlgren med sig av sina funderingar och tankar kring Corona-krisens inverkan på byggbranschen, på kort och lång sikt. Stefan tror bland annat att krisen kommer att leda fram till nya beteenden och arbetssätt i branschen, inte minst i form av ökad digitalisering och större användning av inhemskt byggmaterial, såsom t ex trä. Han tror även att CM-upplägget kan vara en bra väg framåt i dessa tider, då det t ex främjar mindre aktörer och möjliggör sena beslut. Han tror även att det kommer ske förändringar på själva arbetsplatserna, med byggbodar och skyddsutrustning som måste ses över, samt vikten av att hålla avstånd till varandra. Klicka gärna här för att läsa artikeln i sin helhet. 

Stefan Dahlgren, Ordförande för CM-bolagen

Tidningen Byggindustrin intervjuade nyligen CM-bolagens ordförande Stefan Dahlgren, kring hans tankar om byggsektorn och Construction Management i den rådande krisen. I intervjun säger Stefan bland annat att branschens riskanalyser kommer att göras på annorlunda sätt framöver och att CM som genomförandeform kan vara ett bra alternativ i dessa skakiga tider, inte minst för mindre aktörer. Detta eftersom entreprenörerna, med CM-metoden, handlas upp allteftersom, vilket möjliggör sena beslut i byggprocessen. Stefan tror också att det kan komma att byggas med mer inhemskt material framöver, som t ex trä. Klicka gärna här för att läsa artikeln i sin helhet.

Bild: Samhällsbyggarna – Caroline Szyber och Stefan Dahlgren

Lyssna gärna på det senaste avsnittet av Samhällsbyggarpodden från 29 november, där Stefan Dahlgren, CM-bolagens ordförande, och Caroline Szyber, rådgivare och jurist, diskuterar konkurrensen i byggbranschen, under ledning av programledaren Sara Haasmark, VD på Samhällsbyggarna. 

För att lyssna på programmet i sin helhet (15 min), vänligen klicka här.