CM-bolagens medlemmar träffar Trafikverket

Under de senaste åren har CM-bolagen träffat flera olika myndigheter, branschföreningar, beslutfattare och intresseorganisationer, främst för att sprida budskapet om CM som genomförandeform, dess fördelar, samt hur den kan bidra till ökad konkurrens i byggsektorn.

CM-bolagen träffade 12 december representant för Trafikverket, för att hitta gemensamma nämnare samt diskutera möjligheterna till ett utökat samarbete.

På mötet fick CM-bolagens ordförande Caroline Szyberchansen att berätta för Trafikverket om CM och visa upp några exempel på lyckade CM-projekt. Vi lyfte att exemplen visar att CM-modellen och våra bolag möter upp beställaren i såväl små som stora projekt. Allt ifrån utveckling av hela stadsdelar och större infrastrukturprojekt till mindre och mer avgränsade som exempelvis bostäder, skolor och förskolor. En av de viktigaste faktorerna och fördelarna med CM är att beställaren kan känna sig trygg genom hela projektet.

Samtidigt fick CM-bolagen möjlighet att höra Trafikverket presentera hur de arbetar och hur deras verksamhet ser ut.

Efter mötet var det positiva miner från båda håll och för CM-bolagen känns det bra att Trafikverket är nyfikna på att lära sig mer om CM som genomförandeform.

Från CM-bolagen deltog ordförande Caroline Szyber, Annika Selin (Forsen), Peter Möller (COWIProjektbyrån), Robert Ohlsson (Forsen), medan Trafikverkets laguppställning bestod av Patrick Gune.