Rapport från CM-bolagen årsmöte

Idag har CM-bolagen haft årsmöte. Det är också ett tillfälle att också göra en lite tillbakablick på förra året. Några godbitar från verksamhetsberättelsen: 

CM-bolagen har i media under året bland annat kommenterat konjunkturen och situationen i samhällsbyggnadsbranschen. 

Under året har CM-bolagen också ha många bra möten med bland annat regeringskansliet och bostadsministerns stab, träffat akademin och pratat om aktuella frågor och CM.

Hemsidan har uppdaterats och haft besöksrekord bland annat tack vare den lanserade intervjuserie i sex delar som gjorts med medlemsbolag, beställare, kunder för att höra vad de ser är fördelarna med construction management som genomförandeform. www.cm-bolagen.se 

CM-bolagen har också deltagit på Business Arena i Almedalen samt i Stockholm, Bostadsdagen i Göteborg och Samhällsbyggarnas Samhällsbyggnadsdagar.

CM-bolagens medlemmar ordnade samt med kunder flera webbinarium inom aktuella ämnen. CM-bolagen belyst olika hållbarhetsperspektiv kopplade till CM som genomförandeform såsom hållbarhet och schyssta arbetsvillkor i CM samt ekonomi. 

Under året har det även varit lyssnarrekord på CM-podden! Tack vare CM-podden har också flera studenter intresserat sig för CM-bolagen och construction management.

Ny styrelse för 2024

Förslaget är nyval gällande Louise Landberg, Leopold Brcina och Andreas Petersson, därutöver omval av övriga. 

Caroline Szyber                           ordförande

Helena Staaf                                ledamot                Forsen AB

Louise Landberg                          suppleant             Forsen AB

Göran Westberg                          ledamot                Ebab AB

Andreas Petersson                      suppleant             Ebab AB

Stefan Dahlgren                           ledamot                  Dahlgren Projektkompetens AB

Leopold Brcina                            ledamot                  PQ Projektledning

Patrik Andersson                          suppleant              PQ Projektledning

Årsmötet avslutades med att ordförande Caroline och övriga närvarande på årsmötet tackar de avgående ledamöterna och suppleanterna i styrelsen för väl utfört arbete och välkomnar alla nya!