CM-Bolagen på Business Arena i Stockholm – praktikfallet Täbys nya kommunhus följt av paneldebatt

Snart är det dags för en av årets höjdpunkter för oss med intresse för byggbranschen, nämligen Business Arena i Stockholm. Under årets event, som äger rum i Stockholm Waterfront Congress Center vill vi hälsa dig särskilt välkommen vårt seminarium ”Så bygger vi mer effektivt, hållbart och långsiktigt”. Kl 11.00-12.00, torsdag den 22:a september diskuterar vi CM-metodens möjligheter med utgångspunkt i det aktuella projektet med det nya kommunhuset i Täby. Maria Östholm, fastighetsteknisk chef på Täby kommun berättar om kommunens erfarenheter av CM-metoden som ett alternativ som öppnar upp till en sund konkurrens där bygg- och entreprenadprojekt kan delas på fler enheter där även mindre, nischade företag kan delta. Hur såg projektet ut och vilka var utmaningarna och resultatet? Dessutom bjuder den efterföljande panelen, bestående av flera personer med erfarenheter av CM-projekt, på sina insikter kring praktiska, affärsmässiga och juridiska frågor. Branschföreningen CM-bolagens ordförande Stefan Dahlgren modererar.

Välkommen!

Konkurrens som pådrivare i utvecklingen

Även i år kommer vi att vara på plats i Almedalen och diskutera de stora branschfrågorna.

Byggandet har ökat men inte i den takt som krävs för att täcka samhällsbehovet. Det behöver byggas snabbt och det behövs kompetens och utveckling för att fylla de luckor som behöver täppas till. Ökad konkurrens pekas gång på gång ut som en viktig pådrivare i utvecklingen och vi kommer att diskutera hur det ser ut med konkurrensen i branschen.

Vissa kommuner arbetar med att få in fler aktörer, på andra orter dominerar ett fåtal byggare. Hur får vi till en bättre konkurrens på den svenska byggmarknaden? Är det beslutsfattarna eller beställarna som äger frågan? Vilka alternativ finns på marknaden för ett konkurrenskraftigt och effektivt byggande?

CM-bolagens ordförande Stefan Dahlgren diskuterar detta och mycket mer tillsammans med Caroline Szyber, Riksdagsledamot (KD), Ordförande Civilutskottet, Bostadspolitiskt talesperson KD, Tommy Lenberg, vd, Byggherrarna samt Paul Lindquist, Fastighets- och investeringslandstingsråd, Stockholms läns landsting. Seminariet modereras av Lennart Sjögren från Analys och Utveckling Ab, med en bakgrund inom politik och samhällsbyggnadssektorn.

När och var?
Tisdag 5 juli kl. 15.45-16.15 hos Fastighetsnytt på Restaurang Supper, Burmeister, Almedalen.

Välkomna!

Seminarium om bristande konkurrens i byggbranschen

Hur kan vi främja konkurrensen och bygga mer effektivt?

Bristande konkurrens främjar inte en positiv utveckling på byggmarknaden. CM-bolagen är branschföreningen som verkar för ökad konkurrens i byggbranschen.

Under Business Arena 2015 driver vi ett seminarium på temat konkurrens och effektivare byggande. Med ett samhälle som växer och ett stor behov av att bygga behöver vi fundera ordentligt på hur vi bygger mest effektivt. En sund konkurrens på byggmarknaden kan förbättra både byggkalkylen och slutresultatet och skapar förutsättningar för effektivt byggande. Kom och diskutera med oss hur vi främjar konkurrensen på marknaden.

Medverkar på seminariet gör Kristina Geiger, ställföreträdande generaldirektör Konkurrensverket, Jonas Hammarlund, huvudsekreterare Bättre konkurrens för ökat bostadsbyggande, Näringsdepartementet, Jonas Erkenborn, vd HSB Bostad, Maria Lidström, chef investering och utveckling Humlegården Fastigheter samt Stefan Dahlgren, CM-bolagens ordförande.

Välkommen!

Fördjupning Q: 17 september 11:00-12:00

Klicka här för att läsa mer om seminariet.

Kom gärna förbi vår monter också och diskutera branschen, konkurrensen och CM. Du kan också tävla och vinna härliga priser, välja själv om du vill tävla med eller utan konkurrens!