Rapport från CM-bolagen årsmöte

Idag har CM-bolagen haft årsmöte. Det är också ett tillfälle att också göra en lite tillbakablick på förra året. Några godbitar från verksamhetsberättelsen: 

CM-bolagen har i media under året bland annat kommenterat konjunkturen och situationen i samhällsbyggnadsbranschen. 

Under året har CM-bolagen också ha många bra möten med bland annat regeringskansliet och bostadsministerns stab, träffat akademin och pratat om aktuella frågor och CM.

Hemsidan har uppdaterats och haft besöksrekord bland annat tack vare den lanserade intervjuserie i sex delar som gjorts med medlemsbolag, beställare, kunder för att höra vad de ser är fördelarna med construction management som genomförandeform. www.cm-bolagen.se 

CM-bolagen har också deltagit på Business Arena i Almedalen samt i Stockholm, Bostadsdagen i Göteborg och Samhällsbyggarnas Samhällsbyggnadsdagar.

CM-bolagens medlemmar ordnade samt med kunder flera webbinarium inom aktuella ämnen. CM-bolagen belyst olika hållbarhetsperspektiv kopplade till CM som genomförandeform såsom hållbarhet och schyssta arbetsvillkor i CM samt ekonomi. 

Under året har det även varit lyssnarrekord på CM-podden! Tack vare CM-podden har också flera studenter intresserat sig för CM-bolagen och construction management.

Ny styrelse för 2024

Förslaget är nyval gällande Louise Landberg, Leopold Brcina och Andreas Petersson, därutöver omval av övriga. 

Caroline Szyber                           ordförande

Helena Staaf                                ledamot                Forsen AB

Louise Landberg                          suppleant             Forsen AB

Göran Westberg                          ledamot                Ebab AB

Andreas Petersson                      suppleant             Ebab AB

Stefan Dahlgren                           ledamot                  Dahlgren Projektkompetens AB

Leopold Brcina                            ledamot                  PQ Projektledning

Patrik Andersson                          suppleant              PQ Projektledning

Årsmötet avslutades med att ordförande Caroline och övriga närvarande på årsmötet tackar de avgående ledamöterna och suppleanterna i styrelsen för väl utfört arbete och välkomnar alla nya!

Uppskattat webbinarium om goda arbetsvillkor

CM-bolagens webbinarium i förra veckan var uppskattat. Tack Ellinor Olsson och Renee Luttinen på Ebab  för en väldigt bra dragning!

Louise Landberg på Forsen och Caroline Szyber på CM-Bolagen för en bra efterföljande frågestund! Webbinariet går att se i efterhand här.

Boka gärna in kommande datum redan nu: 
23 november

CM-bolagen kommenterar konjunkturen

Stora fördelar med Construction Management i nuvarande konjunktur

Bostadsbranschen märker av nedgången i konjunkturen tydligt. I denna osäkra tid finns det stora fördelar med att bygga med CM, Construction Management, som är en genomförandeform som möjliggör för sena beslut och öppnar upp för en sund konkurrens där bygg- och entreprenadprojekt kan delas på fler enheter och där även mindre, nischade företag kan delta. 

Att pröva och använda CM som genomförande form i byggprojekt går till så att beställaren helt enkelt anlitar ett CM-företag, vars konsulter ser till att bilda en komplett organisation kring projektet. Projektorganisationen i sin tur planerar, organiserar och leder genomförandet längs hela processen – från idé till färdig byggnad. På så sätt ges beställaren full insyn i projektet och behåller kontrollen över beslut och kostnader.

”När jag ser hur konkurrensen ökar, effektiviteten förbättras och beställarens kontroll över processen utökas genom CM som genomförande form så är det tydligt att CM är mer relevant än någonsin för branschen. Att dessutom i dessa tider kunna fatta sena beslut är så viktigt. Resultatet syns i flera av medlemmarnas projekt där de lyckats att hålla kostnaderna trots ökningen på marknaden samt fått kalkylen att gå ihop i nya projekt,” säger Caroline Szyber ordförande för CM-bolagen.

”Byggandet i Sverige har dramatiskt bromsat in under 2022 och redan innan detta byggdes det inte i den takt som krävs för att täcka samhällsbehovet. Byggnadstakten måste öka och det behövs tillföras kompetens till, och utveckling av, byggbranschen där effektivisering av byggprocessen såväl som ökat hållbarhetsarbete är nödvändigt. Ökad konkurrens pekas dessutom, gång på gång, ut som en central drivare i branschutvecklingen,” säger Caroline Szyber.

Att bygga med CM har många fördelar:

Rätt pris & kvalitet

Genom att delprojekten handlas upp av en oberoende part istället för av exempelvis en totalentreprenör kan både pris och kvalitet konkurrensutsättas vilket skapar förutsättningar.

Snabbare byggstart

När projektet handlas upp i delar skapas förutsättningar för en tidigare byggstart och en effektiv byggprocess som kortar ner projekttiden.

Kostnadskontroll

Byggherren behåller kontrollen och får full insyn i projektet vilket ger möjlighet att styra och påverka beslut från början till slut.

Förstärkt organisation

CM-företagets specialister förstärker byggherrens egen byggavdelning och stöttar organisationen genom hela projektet.

Genomförandeformen är kompatibel med offentlig upphandling och LOU.

Media;

Dagensfastigheter

Svenskbyggtidning

Industritorget

It-hållbarhet

Dagens näringsliv

https://www.dagensnaringsliv.se/20230222/249504/stora-fordelar-med-construction-management-i-nuvarande-konjunktur
https://www.industritorget.se/nyheter/stora+f%c3%b6rdelar+med+construction+management+/35335/
https://www.dagensfastigheter.se/20230222/10637/stora-fordelar-med-construction-management-i-nuvarande-konjunktur

Väl besökt webbinarium

Väldigt kul att vår webbinarium var så välbesökt i förra veckan Hållbarhet i fokus med CM-bolagen denna gång fokusområde cirkulärt byggande. 

CM-bolagen tackar Viktor Sandberg och  Humlegården Fastigheter AB för insatsen ihop med Patrik Andersson på PQ Projektledning vårt medlemsföretag. 

Vi bjuder gärna in fler fastighetsägare att dela erfarenheter till förmån för en snabbare utveckling! 

Boka gärna in kommande datum redan nu: 
7 sept schyssta arbetsvillkor 
23 nov taxonomin i CM genomförande

Webbinarium – Hållbarhet i fokus med CM-Bolagen

Missa inte vårt webbinarium – Hållbarhet i fokus med CM-Bolagen

I en serie av webbinarium under året belyser CM bolagen några olika hållbarhetsperspektiv kopplade till CM som genomförandeform.

Serien startar med fokusområde Cirkulärt Byggande torsdag 4 maj kl. 08:30 – 09:15

Webbinariet belyser vilka möjligheter, fördelar och eventuella utmaningar Construction Management som genomförandeform medför i projekt med cirkulärt byggande i fokus.

Viktor Sandberg från Humlegården och Patrik Andersson från PQ Projektledning delar med sig av sina erfarenheter.

Anmälan till: Info@cm-bolagen.se

Länk till webbinariet nedan också

________________________________________________________________________________
Microsoft Teams-möte
Anslut från datorn, mobilappen eller rumenheten
Klicka här för att ansluta till mötet<https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTVmYWRiMDQtNjYwZS00ZjJlLTkwMWMtZGEwMWRlNDU0YWM1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224ece282f-bbe6-4c24-adcf-292e5ed8ac64%22%2c%22Oid%22%3a%220b93ce2e-1488-4375-924b-2fd831e70c2c%22%7d>
Mötes-ID: 322 505 867 195
Lösenord: iatoJY

Kommande fokusområden:

Schyssta arbetsvillkor i CM genomförande 7 september

Taxonomin i CM genomförande 23 november

CM-Bolagen på Business Arena i Stockholm – praktikfallet Täbys nya kommunhus följt av paneldebatt

Snart är det dags för en av årets höjdpunkter för oss med intresse för byggbranschen, nämligen Business Arena i Stockholm. Under årets event, som äger rum i Stockholm Waterfront Congress Center vill vi hälsa dig särskilt välkommen vårt seminarium ”Så bygger vi mer effektivt, hållbart och långsiktigt”. Kl 11.00-12.00, torsdag den 22:a september diskuterar vi CM-metodens möjligheter med utgångspunkt i det aktuella projektet med det nya kommunhuset i Täby. Maria Östholm, fastighetsteknisk chef på Täby kommun berättar om kommunens erfarenheter av CM-metoden som ett alternativ som öppnar upp till en sund konkurrens där bygg- och entreprenadprojekt kan delas på fler enheter där även mindre, nischade företag kan delta. Hur såg projektet ut och vilka var utmaningarna och resultatet? Dessutom bjuder den efterföljande panelen, bestående av flera personer med erfarenheter av CM-projekt, på sina insikter kring praktiska, affärsmässiga och juridiska frågor. Branschföreningen CM-bolagens ordförande Stefan Dahlgren modererar.

Välkommen!

Konkurrens som pådrivare i utvecklingen

Även i år kommer vi att vara på plats i Almedalen och diskutera de stora branschfrågorna.

Byggandet har ökat men inte i den takt som krävs för att täcka samhällsbehovet. Det behöver byggas snabbt och det behövs kompetens och utveckling för att fylla de luckor som behöver täppas till. Ökad konkurrens pekas gång på gång ut som en viktig pådrivare i utvecklingen och vi kommer att diskutera hur det ser ut med konkurrensen i branschen.

Vissa kommuner arbetar med att få in fler aktörer, på andra orter dominerar ett fåtal byggare. Hur får vi till en bättre konkurrens på den svenska byggmarknaden? Är det beslutsfattarna eller beställarna som äger frågan? Vilka alternativ finns på marknaden för ett konkurrenskraftigt och effektivt byggande?

CM-bolagens ordförande Stefan Dahlgren diskuterar detta och mycket mer tillsammans med Caroline Szyber, Riksdagsledamot (KD), Ordförande Civilutskottet, Bostadspolitiskt talesperson KD, Tommy Lenberg, vd, Byggherrarna samt Paul Lindquist, Fastighets- och investeringslandstingsråd, Stockholms läns landsting. Seminariet modereras av Lennart Sjögren från Analys och Utveckling Ab, med en bakgrund inom politik och samhällsbyggnadssektorn.

När och var?
Tisdag 5 juli kl. 15.45-16.15 hos Fastighetsnytt på Restaurang Supper, Burmeister, Almedalen.

Välkomna!

Seminarium om bristande konkurrens i byggbranschen

Hur kan vi främja konkurrensen och bygga mer effektivt?

Bristande konkurrens främjar inte en positiv utveckling på byggmarknaden. CM-bolagen är branschföreningen som verkar för ökad konkurrens i byggbranschen.

Under Business Arena 2015 driver vi ett seminarium på temat konkurrens och effektivare byggande. Med ett samhälle som växer och ett stor behov av att bygga behöver vi fundera ordentligt på hur vi bygger mest effektivt. En sund konkurrens på byggmarknaden kan förbättra både byggkalkylen och slutresultatet och skapar förutsättningar för effektivt byggande. Kom och diskutera med oss hur vi främjar konkurrensen på marknaden.

Medverkar på seminariet gör Kristina Geiger, ställföreträdande generaldirektör Konkurrensverket, Jonas Hammarlund, huvudsekreterare Bättre konkurrens för ökat bostadsbyggande, Näringsdepartementet, Jonas Erkenborn, vd HSB Bostad, Maria Lidström, chef investering och utveckling Humlegården Fastigheter samt Stefan Dahlgren, CM-bolagens ordförande.

Välkommen!

Fördjupning Q: 17 september 11:00-12:00

Klicka här för att läsa mer om seminariet.

Kom gärna förbi vår monter också och diskutera branschen, konkurrensen och CM. Du kan också tävla och vinna härliga priser, välja själv om du vill tävla med eller utan konkurrens!