Konkurrens som pådrivare i utvecklingen

Även i år kommer vi att vara på plats i Almedalen och diskutera de stora branschfrågorna.

Byggandet har ökat men inte i den takt som krävs för att täcka samhällsbehovet. Det behöver byggas snabbt och det behövs kompetens och utveckling för att fylla de luckor som behöver täppas till. Ökad konkurrens pekas gång på gång ut som en viktig pådrivare i utvecklingen och vi kommer att diskutera hur det ser ut med konkurrensen i branschen.

Vissa kommuner arbetar med att få in fler aktörer, på andra orter dominerar ett fåtal byggare. Hur får vi till en bättre konkurrens på den svenska byggmarknaden? Är det beslutsfattarna eller beställarna som äger frågan? Vilka alternativ finns på marknaden för ett konkurrenskraftigt och effektivt byggande?

CM-bolagens ordförande Stefan Dahlgren diskuterar detta och mycket mer tillsammans med Caroline Szyber, Riksdagsledamot (KD), Ordförande Civilutskottet, Bostadspolitiskt talesperson KD, Tommy Lenberg, vd, Byggherrarna samt Paul Lindquist, Fastighets- och investeringslandstingsråd, Stockholms läns landsting. Seminariet modereras av Lennart Sjögren från Analys och Utveckling Ab, med en bakgrund inom politik och samhällsbyggnadssektorn.

När och var?
Tisdag 5 juli kl. 15.45-16.15 hos Fastighetsnytt på Restaurang Supper, Burmeister, Almedalen.

Välkomna!