Pröva CM – effektiviserar byggprojekt och
ökar konkurrensen

Construction Management (CM) är en genomförandeform för projekt som byggs på delad entreprenad. Ett CM-företag stöttar upp byggherrens organisation och hjälper till genom hela byggprojektet med allt från projektutveckling och kalkyler till planering och styrning.

Foto: Jonas Kunze, Forsen

Pröva CM – effektiviserar byggprojekt och
ökar konkurrensen

Construction Management (CM) är en genomförandeform för projekt som byggs på delad entreprenad. Ett CM-företag stöttar upp byggherrens organisation och hjälper till genom hela byggprojektet med allt från projektutveckling och kalkyler till planering och styrning.

Foto: Jonas Kunze, Forsen

Att bygga med CM har många fördelar

Rätt pris & kvalitet

Genom att handla upp olika delentreprenader istället för en enda totalentreprenad
konkurrensutsätts priserna och kvaliteten ökar.

Snabbare byggstart

När projektet handlas upp i delar skapas förutsättningar för en tidigare byggstart och en effektiv byggprocess som kortar ner projekttiden.

Kostnadskontroll

Byggherren behåller kontrollen och får full insyn i projektet vilket ger möjlighet att styra och påverka beslut från början till slut.

Förstärkt organisation

CM-företagets specialister förstärker byggherrens egen byggavdelning och stöttar organisationen genom hela projektet.

Rätt pris & kvalitet

Genom att handla upp olika delentreprenader istället för en enda totalentreprenad
konkurrensutsätts priserna och kvaliteten ökar.

Snabbare byggstart

När projektet handlas upp i delar skapas förutsättningar för en tidigare byggstart och en effektiv byggprocess som kortar ner projekttiden.

Kostnadskontroll

Byggherren behåller kontrollen och får full insyn i projektet vilket ger möjlighet att styra och påverka beslut från början till slut.

Förstärkt organisation

CM-företagets specialister förstärker byggherrens egen byggavdelning och stöttar organisationen genom hela projektet.

Aktuellt

CM-bolagen kommenterar konjunkturen

19 maj, 2023

Stora fördelar med Construction Management i nuvarande konjunktur Bostadsbranschen märker av nedgången i konjunkturen tydligt. I denna osäkra tid finns det stora fördelar med att bygga med CM, Construction Management, som är en genomförandeform som möjliggör för sena beslut och öppnar upp för en sund konkurrens där bygg- och entreprenadprojekt kan delas på fler enheter…

Väl besökt webbinarium

14 maj, 2023

Väldigt kul att vår webbinarium var så välbesökt i förra veckan Hållbarhet i fokus med CM-bolagen denna gång fokusområde cirkulärt byggande.  CM-bolagen tackar Viktor Sandberg och  Humlegården Fastigheter AB för insatsen ihop med Patrik Andersson på PQ Projektledning vårt medlemsföretag.  Vi bjuder gärna in fler fastighetsägare att dela erfarenheter till förmån för en snabbare utveckling!  Boka gärna in…

Webbinarium – Hållbarhet i fokus med CM-Bolagen

30 april, 2023

Missa inte vårt webbinarium – Hållbarhet i fokus med CM-Bolagen I en serie av webbinarium under året belyser CM bolagen några olika hållbarhetsperspektiv kopplade till CM som genomförandeform. Serien startar med fokusområde Cirkulärt Byggande torsdag 4 maj kl. 08:30 – 09:15 Webbinariet belyser vilka möjligheter, fördelar och eventuella utmaningar Construction Management som genomförandeform medför i…

CM-bolagen höll årsmöte

6 mars, 2023

Idag har CM-bolagen haft årsmöte. Det är också ett tillfälle att också göra en lite tillbakablick på förra året. Några godbitar från verksamhetsberättelsen:  Under året fick CM-bolagen ett nytt medlemsbolag PQ Projektledning och nya i styrelsen; Jonas Karlsson, Katrin Dahlström och Patrik Andersson. Under året har CM-bolagen också ha många bra möten med bland annat Trafikverket, regeringskansliet och bostadsministerns stab, träffat…

Så fungerar det

Vad är Construction Management?

Vilken typ av projekt passar CM för?

Hur fungerar det i praktiken?

Caroline Szyber

Caroline berättar gärna mer!

Fungerar CM för mitt projekt, vad behöver jag veta innan en upphandling, vad innebär CM för samhällsbyggandet och hur fungerar CM med LOU? Kontakta gärna CM-bolagens ordförande Caroline Szyber om du har frågor kring CM.