Pröva CM – effektiviserar byggprojekt och
ökar konkurrensen

Construction Management (CM) är en genomförandeform för projekt som byggs på delad entreprenad. Ett CM-företag stöttar upp byggherrens organisation och hjälper till genom hela byggprojektet med allt från projektutveckling och kalkyler till planering och styrning.

Foto: Jonas Kunze, Forsen

Pröva CM – effektiviserar byggprojekt och
ökar konkurrensen

Construction Management (CM) är en genomförandeform för projekt som byggs på delad entreprenad. Ett CM-företag stöttar upp byggherrens organisation och hjälper till genom hela byggprojektet med allt från projektutveckling och kalkyler till planering och styrning.

Foto: Jonas Kunze, Forsen

Att bygga med CM har många fördelar

Rätt pris & kvalitet

Genom att handla upp olika delentreprenader istället för en enda totalentreprenad
konkurrensutsätts priserna och kvaliteten ökar.

Snabbare byggstart

När projektet handlas upp i delar skapas förutsättningar för en tidigare byggstart och en effektiv byggprocess som kortar ner projekttiden.

Kostnadskontroll

Byggherren behåller kontrollen och får full insyn i projektet vilket ger möjlighet att styra och påverka beslut från början till slut.

Förstärkt organisation

CM-företagets specialister förstärker byggherrens egen byggavdelning och stöttar organisationen genom hela projektet.

Rätt pris & kvalitet

Genom att handla upp olika delentreprenader istället för en enda totalentreprenad
konkurrensutsätts priserna och kvaliteten ökar.

Snabbare byggstart

När projektet handlas upp i delar skapas förutsättningar för en tidigare byggstart och en effektiv byggprocess som kortar ner projekttiden.

Kostnadskontroll

Byggherren behåller kontrollen och får full insyn i projektet vilket ger möjlighet att styra och påverka beslut från början till slut.

Förstärkt organisation

CM-företagets specialister förstärker byggherrens egen byggavdelning och stöttar organisationen genom hela projektet.

Aktuellt

Uppsatser om CM

21 november, 2021

I våras hade CM-bolagen möte med och pratat CM med professor Tina Karrbom Gustavsson vid KTH. I fredags gjorde CM-bolagen en intervju med en student om construction management. Så intressant!  Väldigt kul att intresset för CM är stort även på landets högskolor och universitet. En intressant uppsats om CM kan ni läsa här https://lnkd.in/diYJNZ8 Har ni också skrivit uppsats…

Ny försäkring för CM-projekt

21 november, 2021

CM-bolagen jobbar alltid för att skapa bästa möjliga förutsättningar för CM-företag och beställare genom att utföra byggprojekten med Construction Management. Som ett led i detta har CM-Bolagen tillsammans med Söderberg & Partners tecknat ett nytt avtal med Länsförsäkringar AB som försäkringsgivare för Beställarstyrd byggsäkerhet, avtalet omfattar kontrakt enligt AB 04 och ABT 06.Samarbetet kommer att…

CM-bolagen träffar Trafikverket

21 november, 2021

Under de senaste åren har CM-bolagen träffat flera olika myndigheter, branschföreningar, beslutfattare och intresseorganisationer, främst för att sprida budskapet om CM som genomförandeform, dess fördelar, samt hur den kan bidra till ökad konkurrens i byggsektorn. CM-bolagen hade torsdagen 9 september glädjen att träffas (online förstås, så här i Corona-tider) representant för Trafikverket, inte minst för…

Intervju om CM och aktuella CM-projekt

21 november, 2021

Läs stor intervju med om CM med vår ordförande i Svensk byggtidning och medlemsbolagen berättar om några av sina spännande projekt https://lnkd.in/dFTtqWn ” Samhällsbyggandet står under 2020-talet inför en omfattande omställning mot mer rationella processer, högre kvalitet och tuffare krav på hållbarhet. Även planprocesserna är förstås involverade. CM (Construction Management) är en rationell och effektiv genomförandemodell som…

Så fungerar det

Vad är Construction Management?

Vilken typ av projekt passar CM för?

Hur fungerar det i praktiken?

Vad är Construction Management?

Vilken typ av projekt passar CM för?

Hur fungerar det i praktiken?

Caroline Szyber

Caroline berättar gärna mer!

Fungerar CM för mitt projekt, vad behöver jag veta innan en upphandling, vad innebär CM för samhällsbyggandet och hur fungerar CM med LOU? Kontakta gärna CM-bolagens ordförande Caroline Szyber om du har frågor kring CM.