Webbinarium – Hållbarhet i fokus med CM-Bolagen

Missa inte vårt webbinarium – Hållbarhet i fokus med CM-Bolagen

I en serie av webbinarium under året belyser CM bolagen några olika hållbarhetsperspektiv kopplade till CM som genomförandeform.

Serien startar med fokusområde Cirkulärt Byggande torsdag 4 maj kl. 08:30 – 09:15

Webbinariet belyser vilka möjligheter, fördelar och eventuella utmaningar Construction Management som genomförandeform medför i projekt med cirkulärt byggande i fokus.

Viktor Sandberg från Humlegården och Patrik Andersson från PQ Projektledning delar med sig av sina erfarenheter.

Anmälan till: Info@cm-bolagen.se

Länk till webbinariet nedan också

________________________________________________________________________________
Microsoft Teams-möte
Anslut från datorn, mobilappen eller rumenheten
Klicka här för att ansluta till mötet<https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTVmYWRiMDQtNjYwZS00ZjJlLTkwMWMtZGEwMWRlNDU0YWM1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224ece282f-bbe6-4c24-adcf-292e5ed8ac64%22%2c%22Oid%22%3a%220b93ce2e-1488-4375-924b-2fd831e70c2c%22%7d>
Mötes-ID: 322 505 867 195
Lösenord: iatoJY

Kommande fokusområden:

Schyssta arbetsvillkor i CM genomförande 7 september

Taxonomin i CM genomförande 23 november