Tidningen Byggindustrin uppmärksammar nu det pågående byggprojektet i kvarteret Vågdalen i Hammarby Sjöstad, med Construction Management som genomförandeform. Projektet omfattar 113 hyresrätter och en förskola. I artikeln berättar Ebabs produktionschef Thomas Wallefelt och Stockholmshems projektstödschef Jörgen Gustafsson bl a om både fördelarna och utmaningarna med att genomföra byggprojektet med CM, där i detta fall 25 olika entreprenörer är delaktiga.
För att läsa artikeln i sin helhet, vänligen klicka här.

Tisdagen 9 oktober hos Vasakronan i centrala Stockholm var det dags för ännu en uppskattad Construction Management-kurs, den tredje i ordningen sedan premiärtillfället hösten 2017.

CM-utbildningen, som i vanlig ordning arrangerades av branschföreningen CM-bolagen, leddes denna gång av de fyra namnkunniga föreläsarna och branschexperterna Helena Staaf, Forsen AB, Mikael Willdal, DCM AB, Anders Jespersson, Söderberg & Partners och Nicklas Björklund, Jurist Byggherrarna.

Kursdeltagarna fick bl a lära sig hur man kan avgöra om ett projekt lämpar sig för ett CM-upplägg, hur man kan överblicka hela byggprocessen i ett CM-projekt, samt vad man särskilt behöver tänka på med CM jämfört med andra genomförandeformer.

På kursen presenterades även hur det gick till när Stockholms Centralstation renoverades med Construction Management som genomförandeform, hur metoden fungerar ur ett juridiskt perspektiv, samt vilka projektförsäkringsalternativ som finns/behövs.

Business Arena 2018: Ett välbesökt CM-seminarium med efterföljande direktsändning i DI TV om bristande konkurrens i byggbranschen

Årets CM-seminarium på Business Arena 20 september blev en välbesökt historia, med fleravälkända branschexperter på plats.

Förutom CM-bolagens ordförande Stefan Dahlgren, som moderator, deltog även Mikael Willdal, DCM AB, Jörgen Gustafsson, Chef Projektstöd/Tf Nybyggnadschef, Stockholmshem, Nicklas Björklund, Jurist Byggherrarna Ali Ranji, chef projektgenomförande, Vasakronan, och Anders Jespersson, Senior Risk Advisor, Söderberg & Partners, som talare och paneldebattörer.

På seminariet diskuterades bl a nya sätt att effektivisera byggprojekt och öka konkurrensen med genomförandeformen Construction Management.

Åhörarna fick bl a ta del av presentationer av Stockholms Centralstations renovering och ett aktuellt bostadsprojekt i Solberga, som båda genomfördes med Construction Management som genomförandeform. Dessutom presenterades vår allra senaste projektförsäkring, samt de checklistor och kontraktsbilagor som Byggherrarna har tagit fram för att förenkla upphandlingen av en CM-organisation.

Direkt efter seminariet var det dags för Stefan Dahlgren och Vasakronans Ali Ranji, att bege sig till Dagens Industris TV-studio, för att i direktsändning diskutera den bristande konkurrensen i branschen. För att lyssna på diskussionen i sin helhet, vänligen klicka här.  

CM-seminarium på Business Arena 2018: Nu blir det ännu enklare att effektivisera byggprojekten och öka konkurrensen 

På Business Arena i Stockholm 20 september arrangerar CM-bolagen ett seminarium kring nya sätt att effektivisera byggprojekt och öka konkurrensen med genomförandeformen Construction Management. Flera välkända branschexperter deltar som talare och paneldebattörer.

19-20 september är det dags igen för Business Arena, Nordens ledande mötesplats för aktörer på ledande befattningar i fastighets- och samhällsbyggnadssektorn. I år arrangerar branschföreningen CM-bolagen ett seminarium där vi analyserar och diskuterar nya förutsättningar för hur genomförandeformen Construction Management kan ge ökad konkurrens och smidigare byggprojekt.

CM-bolagen har i samarbete med Byggherrarna tagit fram checklistor och ett antal kontraktsbilagor för att förenkla upphandlingen av en CM-organisation. Med dessa nya redskap i verktygslådan blir det ännu tydligare och effektivare att genomföra ett CM-projekt.

På seminariet kommer vi bl a att ta tempen på den svenska byggbranschen, analysera branschens bristande konkurrens och höga byggkostnader, samt redovisa vår senaste projektförsäkring och ett aktuellt bostadsprojekt i Solberga med Construction Management som genomförandeform.

Tid: Torsdag 20 september kl 11-12

Plats: Stockholm Waterfront Congress Center, lokal 31, plan 3

De medverkande är Caroline Szyber, Kristdemokraternas bostadspolitiska talesperson och ordförande i Civilutskottet, Nicklas Björklund, Jurist Byggherrarna, Jörgen Gustafsson, Chef Projektstöd/Tf Nybyggnadschef, Stockholmshem, Ali Ranji, chef projektgenomförande, Vasakronan,Anders Jespersson, Senior Risk Advisor, Söderberg & Partners. Moderator är Stefan Dahlgren, Ordförande CM-bolagen.

För ytterligare information om CM-bolagen, vänligen besök https://www.cm-bolagen.se/ eller kontakta:

Henrik Aare, Northern Link PR
Tel: 070-598 22 82
Mail: henrik@nlpr.se

Stefan Dahlgren, Ordförande för CM-bolagen
Tel: 070-482 48 78
Mail: stefan@dahlgrenpk.se

Om CM-bolagen
CM-bolagen är en branschförening i Sverige för företag inom Construction Management. CM är idag en miljardindustri i Sverige med mängder av nöjda kunder, och är ett seriöst alternativ för Fastighetsutveckling och projektgenomförande. Vi erbjuder en i branschen unik trygghet – hos oss får man såväl beställarens fastighetsägarkompetens, konsultens projekt- och projekteringskompetens, samt entreprenörens genomförandekompetens. CM-bolagen består idag av tre medlemsföretagaktiva inom fastighetsutveckling och projektledning, där medlemmarna arbetar med olika typer av projekt och använder Construction Management som metod. För mer information om CM och CM-bolagen, vänligen besök https://www.cm-bolagen.se/.

 

Som extra Construction Management-krydda till sina läsare publicerade Byggindustrin även en intervju med CM-bolagens ordförande Stefan Dahlgren, där han berättar om hur CM-metoden kan användas för att öka konkurrensen i byggbranschen. Stefan säger bl a att intresset för CM som genomförandeform har ökat under de senaste åren och att den nu når ut till en bredare kundkrets än tidigare. Klicka gärna här för att läsa artikeln i sin helhet.

”Vi får de bästa produkterna till bäst pris”

Tidningen Byggindustrins reporter Anders Siljevall var nyligen på reportagebesök ute i Solna, där byggprojektet Grow Hotel pågår för fullt. Besöket resulterade en välskriven och läsvärd artikel, där Jens Folkesson, projektchef på Humlegården, och Niklas Häggström, projektledare på Forsen, intervjuas och berättar om detta spännande projekt, som utförs med Construction Management som genomförandeform. Klicka gärna här för att läsa artikeln i sin helhet.

Bildtext: Grow Hotel i Solna

Foto: Forsen/3XN

Läs gärna Fastighetstidningens artikel om CM, där Stefan Dahlgren berättar om Construction Management och hur metoden har använts vid större renoveringsprojekt. Stefan nämner t ex renoveringarna av Fotografiska och Centralstationen i Stockholm, där CM möjliggjorde både styrning och ledning för att kunna anpassa slutresultatet inför kommande förvaltning. Länk till artikeln.

Den nyintroducerade heldagskursen om Construction Management genomfördes för första gången i november 2017. För dig som missade chansen då, erbjuds nu ett nytt kurstillfälle, där du bland annat får lära dig om hur CM som genomförandeform kan hjälpa dig att spara både pengar och tid, samt få bättre kontroll över ditt byggprojekt.

Efter utbildningen har du kunskaperna för att kunna avgöra om ditt projekt lämpar sig för ett CM-upplägg, hur du kan överblicka hela byggprocessen i ett CM-projekt, samt vad du särskilt behöver tänka på med CM jämfört med andra genomförandeformer.

Kursen belyser bland annat CM-metodens fördelar och begränsningar, dess förhållande till LOU, avtals- och besiktningsförfaranden, garantier, projektöverlämningar, samt exempel på projekt som genomförts med CM. Arrangörer är CM-bolagen i samarbete med STF Svensk Ingenjörsutbildning AB.

För mer information och anmälan, klicka gärna här.

När och var?

Datum: Onsdag 21 mars 2018

Tid: kl. 9.00 – 16.30

Plats: Stockholm (lokal meddelas senare)

Vilka föreläser?

Helena Staaf, Forsen AB, Nicklas Björklund, Kilpatrick Townsend/Byggherrarna, Mikael Willdal, Willdal & Co AB och Stefan Dahlgren, CM-bolagen.

Torsdagen 23 november genomfördes CM-bolagens första heldagskurs om Construction Management – någonsin. Drygt ett dussin förväntansfulla deltagare hade då tagit sig till Torsgatan 30 i Stockholm för att få chansen att lära sig mer om denna populära genomförandeform på delad entreprenad.

Föreläsare på kursen, som genomfördes i samarbete med BFAB, var Helena Staaf, Forsen AB, och Nicklas Björklund, Kilpatrick Townsend/Byggherrarna. Helena belyste bl a genomförandeformen i sin helhet, dess för- och nackdelar, samt hur man i ett CM-projekt kan överblicka hela byggprocessen, medan Nicklas fokuserade mer på de juridiska aspekterna med CM.

Som grädde på moset berättade dessutom Mikael Willdal för deltagarna om hur det gick till när Jernhusen helrenoverade Stockholms Centralstation med CM som genomförandeform för några år sedan. Klicka gärna på denna artikel i Byggvärlden från 2014 för att läsa mer om detta. Stefan Dahlgren, CM bolagens ordförande, deltog under hela utbildningspasset.

Utöver att lyssna på föreläsarna fick deltagarna under dagen även delta i olika workshops, som lockade till många engagerade och intressanta diskussioner.

För er som missade detta unika utbildningstillfälle erbjuder CM-bolagen ytterligare en kurs – 21 mars 2018. Klicka gärna på denna länk (till STFs hemsida med fullständig kursbeskrivning) för att anmäla dig.

”Enklare entreprenad med Construction Management”

Läs gärna Stefan Dahlgrens debattartikel på IDG-sajten Upphandling24, med bl a fem viktiga råd att beakta vid upphandlingar av CM-projekt med LOU, samt Stefans tankar kring hur CM som genomförandeform både kan underlätta upphandlingar och främja samhällsnyttan. Länk till artikeln.