Årsmöte

Idag har CM-bolagen haft årsmöte. Det är också ett tillfälle att också göra en lite tillbakablick på förra året. Några godbitar från verksamhetsberättelsen: 

CM-bolagen har haft en bra synlighet i media under året, i samband med årsmötet skrev alla de stora branschtidningarna om nya styrelsen och val av ny ordförande; Byggindustrin, Byggvärlden, Svensk byggtidning, podden Hela kedjan uppmärksammade också nyheten. Svensk byggtidning följde sedan upp med en stor artikel med ordförande Caroline Szyber om CM och aktuella CM-projekt som medlemmarna själva valde ut. Under 2021 har ”CM podden” och de 4 producerade avsnitten fortsatt lyftas fram och nedladdningarna fortsätter att öka stadigt. Tack vare CM-podden har också flera studenter intresserat sig för CM-bolagen och CM-bolagens ordförande intervjuades också under året till examens arbete. CM-bolagen väljer också att lyfta examensarbeten om CM på sin hemsida. Utöver det hade ordförande ett möte med professor Tina Karrbom Gustavsson vid KTH.

Under hösten 2021 blev också den nya upphandlingen av vår projektförsäkring klar.

CM-bolagen och dess medlemmar hade under hösten också ett bra möte med Trafikverket.

CM-bolagen växer – nytt år, nytt medlemsbolag

PRESSMEDDELANDE

CM-bolagen växer – nytt år, nytt medlemsbolag

CM-bolagen börjar året med att välkomna PQ Projektledning som ny medlem till branschföreningen.

– Det är glädjande att CM-bolagen växer genom nya medlemmar. Det ger oss en starkare röst när vi driver på för att förbättra villkor i byggbranschen, och det påvisar även att vi levererar medlemsvärden som uppskattas brett inom branschen. Bland annat är våra försäkringar väldigt uppskattade, säger Caroline Szyber, ordförande för CM-bolagen.

CM-bolagen har sett ett ökat intresse för CM – Construction Management. CM-bolagen driver frågor och bidrar med kunskap och förståelse för metodens fördelar, såsom ökad konkurrens och större projektkontroll för beställaren. 

– Vi är glada att bli en del av CM-bolagen. Det behövs verkligen en sakkunnig och opartisk organisation som verkar för att öka förståelsen och stärka förutsättningarna för Construction Management som genomförandeform för byggprojekt. Likaså har CM-bolagen tagit fram försäkringslösningar och driver viktiga dagsaktuella frågor såsom ökad konkurrens, mer hållbarhet och goda arbetsvillkor, säger Jonas Karlsson, VD på PQ Projektledning.

– Vi har fört samtal med flertalet företag som delar våra värderingar och jag är väldigt glad att PQ Projektledning, som finns i flera delar av landet, nu blir medlemmar. Det gör att CM-bolagen nu har medlemmar som är aktiva i ännu fler städer än tidigare. På så vis ökar vi vår nationella täckning, säger Caroline Szyber, ordförande för CM-bolagen. 

På CM-bolagens årsmöte i vår väljs Jonas Karlsson in i styrelsen som ordinarie ledamot.  Patrik Andersson, marknadschef och projektledare på PQ Projektledning, går in som suppleant i styrelsen.

För mer information, vänligen kontakta:

Caroline Szyber                                                                                 
Styrelseordförande CM-bolagen                                                                           
Tel: 070-8181421

Jonas Karlsson

VD PQ Projektledning 

Tel: 070-366 19 70

CM – Construction Management

Construction Management är en effektiv genomförandemetod för projekt som byggs på delad entreprenad. Metoden har många fördelar. Med CM bygger beställaren i egen regi men får hjälp av ett CM-företag som stärker upp byggherrens egen projektavdelning och stöttar organisationen genom hela projektet. Det ger byggherren expertkompetens och extra muskler från början till slut.

Genom att delprojekten handlas upp av en oberoende part istället för av exempelvis en totalentreprenör kan både pris och kvalitet konkurrensutsättas vilket skapar förutsättningar. Genomförandeformen är kompatibel med offentlig upphandling och LOU.

Uppsatser om CM

I våras hade CM-bolagen möte med och pratat CM med professor Tina Karrbom Gustavsson vid KTH. I fredags gjorde CM-bolagen en intervju med en student om construction management. Så intressant! 

Väldigt kul att intresset för CM är stort även på landets högskolor och universitet. En intressant uppsats om CM kan ni läsa här https://lnkd.in/diYJNZ8

Har ni också skrivit uppsats om CM skicka den gärna till oss info@cm-bolagen.se 

Ny försäkring för CM-projekt

CM-bolagen jobbar alltid för att skapa bästa möjliga förutsättningar för CM-företag och beställare genom att utföra byggprojekten med Construction Management.

Som ett led i detta har CM-Bolagen tillsammans med Söderberg & Partners tecknat ett nytt avtal med Länsförsäkringar AB som försäkringsgivare för Beställarstyrd byggsäkerhet, avtalet omfattar kontrakt enligt AB 04 och ABT 06.
Samarbetet kommer att leda till en snabb och professionell hantering och minimera administrationen för beställare/byggherrar i samband med deras projekt. 

Samarbetsavtalet syftar till att ange under vilka förutsättningar CM-bolagen kan företräda Byggherren och teckna Beställarstyrda byggsäkerheter hos Länsförsäkringar AB.
Byggherren avgör själv vilka entreprenörer som ska omfattas av en byggsäkerhet för berört projekt och kontrakt.

Vi är såklart väldigt glada för att vi kan förstärka vårt erbjudande tillsammans med Söderberg & Partners och Länsförsäkringar AB och hjälpa våra kunder att möta framtida krav för Byggsäkerheter.

-Med CM-Bolagens nya ramavtal så får beställarna en snabb, enkel och smidig lösning som dessutom ska ge lägre kostnader, säger Caroline Szyber, ordförande i CM-bolagen.

CM-bolagen träffar Trafikverket

Under de senaste åren har CM-bolagen träffat flera olika myndigheter, branschföreningar, beslutfattare och intresseorganisationer, främst för att sprida budskapet om CM som genomförandeform, dess fördelar, samt hur den kan bidra till ökad konkurrens i byggsektorn.

CM-bolagen hade torsdagen 9 september glädjen att träffas (online förstås, så här i Corona-tider) representant för Trafikverket, inte minst för att hitta gemensamma nämnare samt diskutera möjligheterna till ett utökat samarbete.

På mötet fick CM-bolagens ordförande Caroline Szyber chansen att berätta för Trafikverket om CM och visa upp några exempel på lyckade CM-projekt inom anläggning.

Samtidigt fick CM-bolagen möjlighet att höra Trafikverket presentera hur de arbetar och hur deras verksamhet ser ut.

Efter mötet var det positiva miner från båda håll och för CM-bolagen känns det roligt att en jätteorganisation, som i detta fall Trafikverket, är nyfikna på att lära sig mer om CM som genomförandeform.

Från CM-bolagen deltog ordförande Caroline Szyber, Peter Möller (COWI Projektbyrån), Robert Ohlsson (Forsen), Jonas Lundström (COWI Projektbyrån) och Göran Westberg (Ebab), medan Trafikverkets laguppställning bestod av Annika A Holmqvist.


Vi lyfte att exemplen visar att CM-modellen och våra bolag möter upp beställaren i såväl små som stora projekt. Allt

ifrån utveckling av hela stadsdelar och större infrastrukturprojekt till mindre och mer avgränsade som exempelvis bostäder, skolor och förskolor. En av de viktigaste faktorerna och fördelarna med CM är att beställaren kan känna sig trygg genom hela projektet.CM-bolagen träffar Trafikverket 

Intervju om CM och aktuella CM-projekt

Läs stor intervju med om CM med vår ordförande i Svensk byggtidning och medlemsbolagen berättar om några av sina spännande projekt https://lnkd.in/dFTtqWn

” Samhällsbyggandet står under 2020-talet inför en omfattande omställning mot mer rationella processer, högre kvalitet och tuffare krav på hållbarhet. Även planprocesserna är förstås involverade. CM (Construction Management) är en rationell och effektiv genomförandemodell som introducerats i Sverige de senaste decennierna.

Nya projekt som innovativa Campus Albano i citymiljön i Stockholm bär CM-modellens signum. Även välorganiserade och omsorgsfulla renoveringar som Smådalarö Gård i Stockholms södra skärgårdsmiljö har med framgång använt CM-modellen.

Nya projekt som innovativa Campus Albano i citymiljön i Stockholm bär CM-modellens signum. Även välorganiserade och omsorgsfulla renoveringar som Smådalarö Gård i Stockholms södra skärgårdsmiljö har med framgång använt CM-modellen.”

Läs hela artikel härhttps://www.svenskbyggtidning.se/2021/05/19/construction-management-cm-effektiva-och-hallbara-byggprojekt/

Caroline Szyber ny styrelseordförande för CM-bolagen

CM-bolagens medlemmar utsåg på sitt årsmöte Caroline Szyber som ny styrelseordförande för organisationen. Caroline kommer främst fokusera på att lyfta frågor om ökad konkurrens, hållbarhetsfrågor samt vikten av goda arbetsvillkor.

Stockholm, 22 mars 2021 – I rollen som företrädare för organisationen skall Caroline fortsätta utvecklingen av CM-bolagens verksamhet. Detta främst genom att verka för ökad kunskap om samt stärkta förutsättningar för Construction Management som genomförandeform för byggprojekt. Inom ramen för rollen ingår att informera och föra dialog med såväl politiker, som myndigheter såväl som andra intressenter.

”Genom Carolines breda kontaktnät inom politik och från olika branschorganisationer, kommer vi att kunna lyfta branschens frågor på ett väldigt naturligt sätt,” säger valberedningen för CM-bolagen.

Val av ny styrelse för 2021

Caroline Szyber, ordförande

Håkan Undin, suppleant, Forsen AB

Helena Staaf, ledamot, Forsen AB

Göran Westberg, ledamot, Ebab AB

Kaarel Lehiste, suppleant, Ebab AB

Niklas Lögdström, suppleant, COWI Projekbyrån

Peter Möller, ledamot, COWI Projektbyrån

Stefan Dahlgren, ledamot, Dahlgren Projektkompetens AB

Dahlgren Projektkompetens AB går nu med som medlemsbolag och Stefan Dahlgren övergår därmed till ordinarie styrelseledamot.

”Efter 8 år som ordförande för CM-bolagen blir jag istället ledamot i styrelsen. Det har varit ett mycket spännande uppdrag att få vara en del i föreningens utveckling under den här tiden. Jag önskar Caroline lycka till i sin nya roll som ordförande för CM-bolagen,” säger Stefan Dahlgren.

”Det här är ett väldigt intressant och spännande uppdrag,” säger Caroline Szyber. ”Jag ser fram emot att få möjligheten att utveckla CM-bolagens verksamhet och arbeta med frågor såsom vikten av ökad konkurrens, mer hållbarhet och goda arbetsvillkor. Det är centrala område där vi måste öka förståelsen kring frågorna och därför kommer vi att intensifiera vår dialog med myndigheter och politiker. Likaså välkomnar vi nya medlemmar som delar våra värderingar för att bli en starkare röst.”

Caroline Szyber fortsätter driva sin konsultverksamhet Visionsbyggande AB och kommer där bistå befintliga kunder i kombination med detta nya uppdrag som ordförande.


För mer information, vänligen kontakta:

Caroline Szyber                                                                                 
Styrelseordförande CM-bolagen                                                                           
Tel: 070-8181421

Stefan Dahlgren presenterade CM på Digitala Almedalen

För er som inte hade möjlighet att se när CM-bolagens ordförande Stefan Dahlgren presenterade Construction Management på Digitala Almedalen c/o Boinstitutet, med Caroline Szyber, Rådgivare inom bostads- & byggfrågor och tidigare ordförande i riksdagens civilutskott, som moderator, så finns presentationen nu i sin helhet på denna länk. 

Lyssna/Titta gärna!

Trevlig Sommar!

Hälsningar CM-bolagen

CM-bolagen deltar i Digitala Almedalen c/o Boinstitutet

Idag presenterades programmet för Digitala Almedalen c/o Boinstitutet 29 juni till 1 juli, som arrangeras av Boinstitutet i samarbete med Boklok och Stellar Capacity. Sammanlagt deltar femtio organisationer, varav CM-bolagen glädjande nog är en, representerad av ordförande Stefan Dahlgren.

För er som vill ta del av Stefans direktsända presentation, så kommer han att ”inta scenen” (läs mer på denna länk), onsdag 1 juli kl 10.20 – 10.35. Temat för presentationen är ”Construction Management – ett lönsamt alternativ för ökad konkurrens i byggbranschen”. Stefan kommer bland annat att berätta om hur CM kan öka konkurrensen i byggbranschen genom att öppna upp för mindre aktörer, framgångsrika CM-projekt under åren, samt i vilka situationer och projekt, där CM kan vara ett fördelaktigt alternativ. Seminariets moderator är Caroline Szyber, Rådgivare inom bostads- & byggfrågor och tidigare ordförande i riksdagens civilutskott.

Digitala Almedalen c/o Boinstitutet är tänkt att fungera som en vanlig Almedalsvecka, med skillnaden att seminarierna i år är digitala, på grund av COVID-19. Seminarierna kommer att sändas från en studio under tre dagar, 29-30 juni, samt 1 juli. 

För mer information om CM-bolagens presentation, vänligen klicka här. Mer information om hela programmet för Digitala Almedalen c/o Boinstitutet finns här.

CM-bolagen ”träffade” Trafikverket

Under de senaste åren har CM-bolagen träffat flera olika myndigheter, branschföreningar, beslutfattare och intresseorganisationer, främst för att sprida budskapet om CM som genomförandeform, dess fördelar, samt hur den kan bidra till ökad konkurrens i byggsektorn.

CM-bolagen hade torsdagen 7 maj glädjen att, för andra gången på kort tid, träffa (online förstås, så här i Corona-tider) representanter för Trafikverket, inte minst för att hitta gemensamma nämnare samt diskutera möjligheterna till ett utökat samarbete.

På mötet fick CM-bolagens ordförande Stefan Dahlgren chansen att berätta för Trafikverket om CM och visa upp några exempel på lyckade CM-projekt inom anläggning.

Samtidigt fick CM-bolagen möjlighet att höra Trafikverket presentera hur de arbetar och hur deras verksamhet ser ut.

Efter mötet var det positiva miner från båda håll och för CM-bolagen känns det roligt att en jätteorganisation, som i detta fall Trafikverket, är nyfikna på att lära sig mer om CM som genomförandeform.

Från CM-bolagen deltog ordförande Stefan Dahlgren, Peter Möller (COWI Projektbyrån), Håkan Undin (Forsen) och Göran Westberg (Ebab), medan Trafikverkets laguppställning bestod av Ali Sadeghi (investeringsdirektör) och Daniel Ljunglund (inköpsdirektör).  

Stefan Dahlgren, ordförande, CM-bolagen