CM-bolagen ”träffade” Trafikverket

Under de senaste åren har CM-bolagen träffat flera olika myndigheter, branschföreningar, beslutfattare och intresseorganisationer, främst för att sprida budskapet om CM som genomförandeform, dess fördelar, samt hur den kan bidra till ökad konkurrens i byggsektorn.

CM-bolagen hade torsdagen 7 maj glädjen att, för andra gången på kort tid, träffa (online förstås, så här i Corona-tider) representanter för Trafikverket, inte minst för att hitta gemensamma nämnare samt diskutera möjligheterna till ett utökat samarbete.

På mötet fick CM-bolagens ordförande Stefan Dahlgren chansen att berätta för Trafikverket om CM och visa upp några exempel på lyckade CM-projekt inom anläggning.

Samtidigt fick CM-bolagen möjlighet att höra Trafikverket presentera hur de arbetar och hur deras verksamhet ser ut.

Efter mötet var det positiva miner från båda håll och för CM-bolagen känns det roligt att en jätteorganisation, som i detta fall Trafikverket, är nyfikna på att lära sig mer om CM som genomförandeform.

Från CM-bolagen deltog ordförande Stefan Dahlgren, Peter Möller (COWI Projektbyrån), Håkan Undin (Forsen) och Göran Westberg (Ebab), medan Trafikverkets laguppställning bestod av Ali Sadeghi (investeringsdirektör) och Daniel Ljunglund (inköpsdirektör).  

Stefan Dahlgren, ordförande, CM-bolagen