CM-bolagen träffar Trafikverket

Under de senaste åren har CM-bolagen träffat flera olika myndigheter, branschföreningar, beslutfattare och intresseorganisationer, främst för att sprida budskapet om CM som genomförandeform, dess fördelar, samt hur den kan bidra till ökad konkurrens i byggsektorn.

CM-bolagen hade torsdagen 9 september glädjen att träffas (online förstås, så här i Corona-tider) representant för Trafikverket, inte minst för att hitta gemensamma nämnare samt diskutera möjligheterna till ett utökat samarbete.

På mötet fick CM-bolagens ordförande Caroline Szyber chansen att berätta för Trafikverket om CM och visa upp några exempel på lyckade CM-projekt inom anläggning.

Samtidigt fick CM-bolagen möjlighet att höra Trafikverket presentera hur de arbetar och hur deras verksamhet ser ut.

Efter mötet var det positiva miner från båda håll och för CM-bolagen känns det roligt att en jätteorganisation, som i detta fall Trafikverket, är nyfikna på att lära sig mer om CM som genomförandeform.

Från CM-bolagen deltog ordförande Caroline Szyber, Peter Möller (COWI Projektbyrån), Robert Ohlsson (Forsen), Jonas Lundström (COWI Projektbyrån) och Göran Westberg (Ebab), medan Trafikverkets laguppställning bestod av Annika A Holmqvist.


Vi lyfte att exemplen visar att CM-modellen och våra bolag möter upp beställaren i såväl små som stora projekt. Allt

ifrån utveckling av hela stadsdelar och större infrastrukturprojekt till mindre och mer avgränsade som exempelvis bostäder, skolor och förskolor. En av de viktigaste faktorerna och fördelarna med CM är att beställaren kan känna sig trygg genom hela projektet.CM-bolagen träffar Trafikverket