CM-bolagen växer – nytt år, nytt medlemsbolag

PRESSMEDDELANDE

CM-bolagen växer – nytt år, nytt medlemsbolag

CM-bolagen börjar året med att välkomna PQ Projektledning som ny medlem till branschföreningen.

– Det är glädjande att CM-bolagen växer genom nya medlemmar. Det ger oss en starkare röst när vi driver på för att förbättra villkor i byggbranschen, och det påvisar även att vi levererar medlemsvärden som uppskattas brett inom branschen. Bland annat är våra försäkringar väldigt uppskattade, säger Caroline Szyber, ordförande för CM-bolagen.

CM-bolagen har sett ett ökat intresse för CM – Construction Management. CM-bolagen driver frågor och bidrar med kunskap och förståelse för metodens fördelar, såsom ökad konkurrens och större projektkontroll för beställaren. 

– Vi är glada att bli en del av CM-bolagen. Det behövs verkligen en sakkunnig och opartisk organisation som verkar för att öka förståelsen och stärka förutsättningarna för Construction Management som genomförandeform för byggprojekt. Likaså har CM-bolagen tagit fram försäkringslösningar och driver viktiga dagsaktuella frågor såsom ökad konkurrens, mer hållbarhet och goda arbetsvillkor, säger Jonas Karlsson, VD på PQ Projektledning.

– Vi har fört samtal med flertalet företag som delar våra värderingar och jag är väldigt glad att PQ Projektledning, som finns i flera delar av landet, nu blir medlemmar. Det gör att CM-bolagen nu har medlemmar som är aktiva i ännu fler städer än tidigare. På så vis ökar vi vår nationella täckning, säger Caroline Szyber, ordförande för CM-bolagen. 

På CM-bolagens årsmöte i vår väljs Jonas Karlsson in i styrelsen som ordinarie ledamot.  Patrik Andersson, marknadschef och projektledare på PQ Projektledning, går in som suppleant i styrelsen.

För mer information, vänligen kontakta:

Caroline Szyber                                                                                 
Styrelseordförande CM-bolagen                                                                           
Tel: 070-8181421

Jonas Karlsson

VD PQ Projektledning 

Tel: 070-366 19 70

CM – Construction Management

Construction Management är en effektiv genomförandemetod för projekt som byggs på delad entreprenad. Metoden har många fördelar. Med CM bygger beställaren i egen regi men får hjälp av ett CM-företag som stärker upp byggherrens egen projektavdelning och stöttar organisationen genom hela projektet. Det ger byggherren expertkompetens och extra muskler från början till slut.

Genom att delprojekten handlas upp av en oberoende part istället för av exempelvis en totalentreprenör kan både pris och kvalitet konkurrensutsättas vilket skapar förutsättningar. Genomförandeformen är kompatibel med offentlig upphandling och LOU.