Stefan Dahlgren och Caroline Szyber gästar Samhällsbyggarpodden – diskuterar konkurrensen i byggbranschen

Bild: Samhällsbyggarna – Caroline Szyber och Stefan Dahlgren

Lyssna gärna på det senaste avsnittet av Samhällsbyggarpodden från 29 november, där Stefan Dahlgren, CM-bolagens ordförande, och Caroline Szyber, rådgivare och jurist, diskuterar konkurrensen i byggbranschen, under ledning av programledaren Sara Haasmark, VD på Samhällsbyggarna. 

För att lyssna på programmet i sin helhet (15 min), vänligen klicka här.

CM-bolagen lanserar ”CM-podden”

Nu lanserar CM-bolagen sin podcast ”CM-podden”, där branschexperter i fyra nyproducerade avsnitt intervjuas av programledaren Caroline Szyber kring Construction Management som byggmetod. Gäster är CM-bolagens ordförande Stefan Dahlgren, advokaten Nicklas Björklund, försäkringsrådgivaren Anders Jespersson respektive arkitekten Ulf Maxe.

Branschföreningen CM-bolagen presenterar här sin nya satsning ”CM-podden”, en podcast* bestående av fyra halvtimmesavsnitt, där experter inom vitt skilda branschområden intervjuas och delar med sig av sina tankar kring byggmetoden Construction Management. Programledare är juristen Caroline Szyber, rådgivare inom bostadsbygg- och fastighetsfrågor. I podden diskuteras bl a CM som byggmetod, hur metoden kan underlätta byggprojekt, välkända CM-projekt, den nya CM-försäkringslösningen, CM ur ett arkitektperspektiv, CM i relation till LOU mm.

Gäster är Stefan Dahlgren, Ordförande för CM-bolagen, Anders Jespersson, försäkringsrådgivare på Söderberg & Partners, Nicklas Björklund, advokat på Kilpatrick Townsend, respektive Ulf Maxe, arkitekt på Koncept.

Klicka gärna på länkarna nedan för att lyssna på programmen, eller klicka här för att komma till sidan med alla avsnitt.

Avsnitt 1: Stefan Dahlgren, CM-bolagens ordförande, berättar bl a om vad CM är, dess fördelar och när genomförandeformen passar bäst att använda för byggprojekt.

Avsnitt 2: Nicklas Björklund, advokat på Kilpatrick Townsend, med specialkompetens inom entreprenadjuridik och fastighetsfrågor, belyser bl a roll- och ansvarsfördelningen i en byggprocess, CM i relation till LOU, samt skillnaderna mellan totalentreprenad och CM.

Avsnitt 3: Anders Jespersson, försäkringsrådgivare på Söderberg & Partners, diskuterar bl a den nya försäkringslösningen för CM, dess fördelar och bakgrund, hur nya försäkringslösningar tas fram, samt hur man identifierar risker.

Avsnitt 4: Ulf Maxe, arkitekt på Koncept, berättar bl a om välkända byggprojekt där de har varit inblandade, vilka fördelar han som arkitekt ser med CM och siar om framtiden inom sin bransch med fokus på hållbarhet mm.

* Avsnitten har producerats av Fem Berg Media AB, i samarbete med CM-bolagen.

Snart kommer CM-podden – stay tuned!

För er som är nyfikna på och vill veta mer om Construction Management, så har CM-bolagen nu spelat in CM-podden, som består av fyra avsnitt med juristen och rådgivaren Caroline Szyber som programledare. I podden, som presenteras här på hemsidan senare i höst, får lyssnarna höra branschexperter diskutera bl a fördelarna med CM, välkända CM-projekt, den nya CM-försäkringslösningen, CM ur ett arkitektperspektiv, LOU mm. 

Gäster är Stefan Dahlgren, Ordförande för CM-bolagen, Anders Jespersson, Försäkringsrådgivare på Söderberg & Partners, Nicklas Björklund, advokat på Kilpatrick Townsend, respektive Ulf Maxe, arkitekt på Koncept.  

Redan nu kan vi bjuda på en liten försmak i alla fall, här i form en bild från en av inspelningarna. Som sagt – stay tuned!

Låt beställaren återta makten

Byggindustrin.se har publicerat en debattartikel av CM-bolagens ordförande Stefan Dahlgren, där han bl a skriver att byggbranschens bristande konkurrens är en viktig anledning till att offentliga byggprojekt tenderar att skena i kostnader. Stefan anser därför att politikerna borde ställa större krav på offentliga beställare att utvärdera alla alternativ på marknaden, där genomförandeformen Construction Management är ett. Länk till artikeln.

Stefan Dahlgren, ordförande, CM-bolagen

”CM kan vara en fördel i en sviktande konjunktur”

Stefan Dahlgren, ordförande, CM-bolagen

Stefan Dahlgren blev nyligen omvald som CM-bolagens ordförande – för sjunde året i rad, vilket Tidningen Byggindustrin uppmärksammar i form av en intervju. Där säger Stefan bl a att han har upplevt en positiv utveckling för Construction Management som genomförandeform under de senaste åren. Han berättar även om det nya ABK-supplementet och hur Construction Management kan vara en fördel i en sviktande konjunktur. Klicka gärna här för att läsa artikeln i sin helhet.

Nytt ABK-supplement för smidigare och tydligare Construction Management-upphandlingar

CM-bolagens och Byggherrarnas nya ABK-supplement ska underlätta för beställare vid upphandling av en Construction Management-organisation, genom att tydliggöra ansvarsfrågan och omfattningen av konsulttjänsterna.

Stockholm, 13 mars 2019 – CM-bolagen och Byggherrarna presenterar idag ett gemensamt framtaget ABK (Allmänna bestämmelser för konsultuppdrag)-supplement, med bl a checklistor och kontraktsbilagor för att förenkla upphandlingen och tydliggöra konsultansvarsfrågan för beställare av konsulttjänster med genomförandeformen Construction Management.

CM-bolagen och föreningen Byggherrarna har arbetat tillsammans sedan 2016 för att utveckla ett nytt ABK-supplement, eftersom de såg ett kompletteringsbehov av de generella ABK09-riktlinjerna för att förtydliga och förenkla upphandlingar av CM-konsulttjänster. 

Supplementet klargör t ex att CM-organisationen tar ansvar för hela processen och företräder beställarens intressen fullt ut. Därtill kan en heltäckande försäkringslösning, särskilt anpassad för CM-projekt, göra att beställaren erhåller ännu större trygghet genom hela projektet. Supplementet belyser även vilka riktlinjer som bör ingå i en CM-organisation, som t ex projektledning, produktionsledning, riskanalys, ekonomistyrning, hantering under garantitiden mm, samt vikten av att redan från början att ha en tydlig genomförandeplan, när det kommer till att initiera, planera, verkställa, kontrollera och avsluta.

För att läsa supplementet och omfattningsbeskrivningen i sin helhet, vänligen klicka här.