Som extra Construction Management-krydda till sina läsare publicerade Byggindustrin även en intervju med CM-bolagens ordförande Stefan Dahlgren, där han berättar om hur CM-metoden kan användas för att öka konkurrensen i byggbranschen. Stefan säger bl a att intresset för CM som genomförandeform har ökat under de senaste åren och att den nu når ut till en bredare kundkrets än tidigare. Klicka gärna här för att läsa artikeln i sin helhet.

”Vi får de bästa produkterna till bäst pris”

Tidningen Byggindustrins reporter Anders Siljevall var nyligen på reportagebesök ute i Solna, där byggprojektet Grow Hotel pågår för fullt. Besöket resulterade en välskriven och läsvärd artikel, där Jens Folkesson, projektchef på Humlegården, och Niklas Häggström, projektledare på Forsen, intervjuas och berättar om detta spännande projekt, som utförs med Construction Management som genomförandeform. Klicka gärna här för att läsa artikeln i sin helhet.

Bildtext: Grow Hotel i Solna

Foto: Forsen/3XN

Läs gärna Fastighetstidningens artikel om CM, där Stefan Dahlgren berättar om Construction Management och hur metoden har använts vid större renoveringsprojekt. Stefan nämner t ex renoveringarna av Fotografiska och Centralstationen i Stockholm, där CM möjliggjorde både styrning och ledning för att kunna anpassa slutresultatet inför kommande förvaltning. Länk till artikeln.

Den nyintroducerade heldagskursen om Construction Management genomfördes för första gången i november 2017. För dig som missade chansen då, erbjuds nu ett nytt kurstillfälle, där du bland annat får lära dig om hur CM som genomförandeform kan hjälpa dig att spara både pengar och tid, samt få bättre kontroll över ditt byggprojekt.

Efter utbildningen har du kunskaperna för att kunna avgöra om ditt projekt lämpar sig för ett CM-upplägg, hur du kan överblicka hela byggprocessen i ett CM-projekt, samt vad du särskilt behöver tänka på med CM jämfört med andra genomförandeformer.

Kursen belyser bland annat CM-metodens fördelar och begränsningar, dess förhållande till LOU, avtals- och besiktningsförfaranden, garantier, projektöverlämningar, samt exempel på projekt som genomförts med CM. Arrangörer är CM-bolagen i samarbete med STF Svensk Ingenjörsutbildning AB.

För mer information och anmälan, klicka gärna här.

När och var?

Datum: Onsdag 21 mars 2018

Tid: kl. 9.00 – 16.30

Plats: Stockholm (lokal meddelas senare)

Vilka föreläser?

Helena Staaf, Forsen AB, Nicklas Björklund, Kilpatrick Townsend/Byggherrarna, Mikael Willdal, Willdal & Co AB och Stefan Dahlgren, CM-bolagen.

Torsdagen 23 november genomfördes CM-bolagens första heldagskurs om Construction Management – någonsin. Drygt ett dussin förväntansfulla deltagare hade då tagit sig till Torsgatan 30 i Stockholm för att få chansen att lära sig mer om denna populära genomförandeform på delad entreprenad.

Föreläsare på kursen, som genomfördes i samarbete med BFAB, var Helena Staaf, Forsen AB, och Nicklas Björklund, Kilpatrick Townsend/Byggherrarna. Helena belyste bl a genomförandeformen i sin helhet, dess för- och nackdelar, samt hur man i ett CM-projekt kan överblicka hela byggprocessen, medan Nicklas fokuserade mer på de juridiska aspekterna med CM.

Som grädde på moset berättade dessutom Mikael Willdal för deltagarna om hur det gick till när Jernhusen helrenoverade Stockholms Centralstation med CM som genomförandeform för några år sedan. Klicka gärna på denna artikel i Byggvärlden från 2014 för att läsa mer om detta. Stefan Dahlgren, CM bolagens ordförande, deltog under hela utbildningspasset.

Utöver att lyssna på föreläsarna fick deltagarna under dagen även delta i olika workshops, som lockade till många engagerade och intressanta diskussioner.

För er som missade detta unika utbildningstillfälle erbjuder CM-bolagen ytterligare en kurs – 21 mars 2018. Klicka gärna på denna länk (till STFs hemsida med fullständig kursbeskrivning) för att anmäla dig.

”Enklare entreprenad med Construction Management”

Läs gärna Stefan Dahlgrens debattartikel på IDG-sajten Upphandling24, med bl a fem viktiga råd att beakta vid upphandlingar av CM-projekt med LOU, samt Stefans tankar kring hur CM som genomförandeform både kan underlätta upphandlingar och främja samhällsnyttan. Länk till artikeln.

På den nyintroducerade Construction Management-kursen, som arrangeras av CM-bolagen i samarbete med STF Svensk Ingenjörsutbildning AB, får du bland annat lära dig om hur CM som genomförandeform kan hjälpa dig att spara både pengar och tid, samt få bättre kontroll över ditt byggprojekt.

Efter kursen, som består av ett heldagstillfälle i november alternativt i mars, har du kunskaperna för att kunna avgöra om ditt projekt lämpar sig för ett CM-upplägg, hur du kan överblicka hela byggprocessen i ett CM-projekt, samt vad du särskilt behöver tänka på med CM jämfört med andra genomförandeformer.

Kursen belyser bland annat CM-metodens fördelar och begränsningar, dess förhållande till LOU, avtals- och besiktningsförfaranden, garantier, projektöverlämningar, samt exempel på projekt som genomförts med CM.

För att anmäla dig, klicka gärna på denna länk (till STFs hemsida med fullständig kursbeskrivning).

När och var?

Datum: 23 november 2017 eller 21 mars 2018

Tid: kl. 9.00 – 16.30

Plats: Fleminggatan 7, Stockholm

Vilka föreläser?

Helena Staaf, Forsen AB och Nicklas Björklund, Kilpatrick Townsend/Byggherrarna

Högt publiktryck på CM-bolagens Business Arena-seminarium om LOU!

CM-bolagens seminarium om LOU på Business Arena 20 september blev en riktig publikfest, med över 60 åhörare. De som inte fick sittplats trängdes längs med väggarna för att få ta del av seminariet, som modererades av CM-bolagens ordförande Stefan Dahlgren.

Louise Landberg från Forsen AB inledde med en att berätta om Vasamuséets framgångsrika renovering med CM som genomförandeform, varefter hennes kollega Johan Berg presenterade sina 10 bästa tips för att lyckas med CM i LOU-projekt.

I den efterföljande panelen medverkade, förutom Landberg och Berg, även Tommy Lenberg och Nicklas Björklund, Byggherrarna, samt Petter Jurdell, SABO.

Resultatet blev en uppskattad mix av byggbranschexperter som diskuterade och svarade på publikfrågor om CM och LOU, både ur ett bransch- och samhällsperspektiv.

Välkommen till CM-bolagens seminarium på Business Arena – med fokus på CM och LOU!

20-21 september är det dags igen för Business Arena på Stockholm Waterfront Congress Center – en av årets höjdpunkter för oss med intresse för byggbranschen. CM-bolagen håller i år ett seminarium med efterföljande paneldebatt onsdagen 20 september kl 14-15, med programtiteln Construction Management + Nya LOU = Sant”.

Genom att använda Construction Management kan konkurrensen vid upphandlingar både fördjupas och förbättras, så att fler mindre entreprenörer kan vara med och lämna anbud. Vid tillämpning av CM bestämmer byggherren hur varje delentreprenad ska handlas upp. På så sätt kan alla vara med och konkurrera, samtidigt som LOU kan användas på ett effektivt sätt.

Hur kan nya LOU användas för att bli ett ännu smidigare verktyg för projektgenomförande med CM? Välkommen till en klargörande diskussion med flera experter på området! De medverkande är Tommy Lenberg, VD Byggherrarna, Nicklas Björklund, Jurist Byggherrarna, Petter Jurdell, Chef Fastighet & Boende SABO, Louise Landberg och Johan Berg, Forsen AB. Moderator är Stefan Dahlgren, Ordförande CM-bolagen

Läs gärna Maskinentreprenörens (Maskinentreprenören är Sveriges äldsta tidskrift för maskinentreprenörer. Första upplagan utkom redan 1957) intressanta artikel om Construction Management och hur metoden kan fungera som dörröppnare för maskinentreprenörer! Artikeln är baserad på frilansjournalisten Anders Myrdals intervjuer med CM-bolagens ordförande Stefan Dahlgren och Robert Ohlsson, Projektledare på Forsen i Uppsala.
Källa bild: https://maskinentreprenoren.se