”Vi kommer att jobba på ett annat sätt efter krisen”

Stefan Dahlgren, Ordförande, CM-bolagen


I en färsk intervju med Byggvärldens chefredaktör Susanne Bengtsson, delar CM-bolagens ordförande Stefan Dahlgren med sig av sina funderingar och tankar kring Corona-krisens inverkan på byggbranschen, på kort och lång sikt. Stefan tror bland annat att krisen kommer att leda fram till nya beteenden och arbetssätt i branschen, inte minst i form av ökad digitalisering och större användning av inhemskt byggmaterial, såsom t ex trä. Han tror även att CM-upplägget kan vara en bra väg framåt i dessa tider, då det t ex främjar mindre aktörer och möjliggör sena beslut. Han tror även att det kommer ske förändringar på själva arbetsplatserna, med byggbodar och skyddsutrustning som måste ses över, samt vikten av att hålla avstånd till varandra. Klicka gärna här för att läsa artikeln i sin helhet. 

”Branschen kommer att göra riskanalyser på helt annat sätt”

Stefan Dahlgren, Ordförande för CM-bolagen

Tidningen Byggindustrin intervjuade nyligen CM-bolagens ordförande Stefan Dahlgren, kring hans tankar om byggsektorn och Construction Management i den rådande krisen. I intervjun säger Stefan bland annat att branschens riskanalyser kommer att göras på annorlunda sätt framöver och att CM som genomförandeform kan vara ett bra alternativ i dessa skakiga tider, inte minst för mindre aktörer. Detta eftersom entreprenörerna, med CM-metoden, handlas upp allteftersom, vilket möjliggör sena beslut i byggprocessen. Stefan tror också att det kan komma att byggas med mer inhemskt material framöver, som t ex trä. Klicka gärna här för att läsa artikeln i sin helhet.

Stefan Dahlgren och Caroline Szyber gästar Samhällsbyggarpodden – diskuterar konkurrensen i byggbranschen

Bild: Samhällsbyggarna – Caroline Szyber och Stefan Dahlgren

Lyssna gärna på det senaste avsnittet av Samhällsbyggarpodden från 29 november, där Stefan Dahlgren, CM-bolagens ordförande, och Caroline Szyber, rådgivare och jurist, diskuterar konkurrensen i byggbranschen, under ledning av programledaren Sara Haasmark, VD på Samhällsbyggarna. 

För att lyssna på programmet i sin helhet (15 min), vänligen klicka här.

CM-bolagen lanserar ”CM-podden”

Nu lanserar CM-bolagen sin podcast ”CM-podden”, där branschexperter i fyra nyproducerade avsnitt intervjuas av programledaren Caroline Szyber kring Construction Management som byggmetod. Gäster är CM-bolagens ordförande Stefan Dahlgren, advokaten Nicklas Björklund, försäkringsrådgivaren Anders Jespersson respektive arkitekten Ulf Maxe.

Branschföreningen CM-bolagen presenterar här sin nya satsning ”CM-podden”, en podcast* bestående av fyra halvtimmesavsnitt, där experter inom vitt skilda branschområden intervjuas och delar med sig av sina tankar kring byggmetoden Construction Management. Programledare är juristen Caroline Szyber, rådgivare inom bostadsbygg- och fastighetsfrågor. I podden diskuteras bl a CM som byggmetod, hur metoden kan underlätta byggprojekt, välkända CM-projekt, den nya CM-försäkringslösningen, CM ur ett arkitektperspektiv, CM i relation till LOU mm.

Gäster är Stefan Dahlgren, Ordförande för CM-bolagen, Anders Jespersson, försäkringsrådgivare på Söderberg & Partners, Nicklas Björklund, advokat på Kilpatrick Townsend, respektive Ulf Maxe, arkitekt på Koncept.

Klicka gärna på länkarna nedan för att lyssna på programmen, eller klicka här för att komma till sidan med alla avsnitt.

Avsnitt 1: Stefan Dahlgren, CM-bolagens ordförande, berättar bl a om vad CM är, dess fördelar och när genomförandeformen passar bäst att använda för byggprojekt.

Avsnitt 2: Nicklas Björklund, advokat på Kilpatrick Townsend, med specialkompetens inom entreprenadjuridik och fastighetsfrågor, belyser bl a roll- och ansvarsfördelningen i en byggprocess, CM i relation till LOU, samt skillnaderna mellan totalentreprenad och CM.

Avsnitt 3: Anders Jespersson, försäkringsrådgivare på Söderberg & Partners, diskuterar bl a den nya försäkringslösningen för CM, dess fördelar och bakgrund, hur nya försäkringslösningar tas fram, samt hur man identifierar risker.

Avsnitt 4: Ulf Maxe, arkitekt på Koncept, berättar bl a om välkända byggprojekt där de har varit inblandade, vilka fördelar han som arkitekt ser med CM och siar om framtiden inom sin bransch med fokus på hållbarhet mm.

* Avsnitten har producerats av Fem Berg Media AB, i samarbete med CM-bolagen.

Snart kommer CM-podden – stay tuned!

För er som är nyfikna på och vill veta mer om Construction Management, så har CM-bolagen nu spelat in CM-podden, som består av fyra avsnitt med juristen och rådgivaren Caroline Szyber som programledare. I podden, som presenteras här på hemsidan senare i höst, får lyssnarna höra branschexperter diskutera bl a fördelarna med CM, välkända CM-projekt, den nya CM-försäkringslösningen, CM ur ett arkitektperspektiv, LOU mm. 

Gäster är Stefan Dahlgren, Ordförande för CM-bolagen, Anders Jespersson, Försäkringsrådgivare på Söderberg & Partners, Nicklas Björklund, advokat på Kilpatrick Townsend, respektive Ulf Maxe, arkitekt på Koncept.  

Redan nu kan vi bjuda på en liten försmak i alla fall, här i form en bild från en av inspelningarna. Som sagt – stay tuned!

Låt beställaren återta makten

Byggindustrin.se har publicerat en debattartikel av CM-bolagens ordförande Stefan Dahlgren, där han bl a skriver att byggbranschens bristande konkurrens är en viktig anledning till att offentliga byggprojekt tenderar att skena i kostnader. Stefan anser därför att politikerna borde ställa större krav på offentliga beställare att utvärdera alla alternativ på marknaden, där genomförandeformen Construction Management är ett. Länk till artikeln.

Stefan Dahlgren, ordförande, CM-bolagen