”Branschen kommer att göra riskanalyser på helt annat sätt”

Stefan Dahlgren, Ordförande för CM-bolagen

Tidningen Byggindustrin intervjuade nyligen CM-bolagens ordförande Stefan Dahlgren, kring hans tankar om byggsektorn och Construction Management i den rådande krisen. I intervjun säger Stefan bland annat att branschens riskanalyser kommer att göras på annorlunda sätt framöver och att CM som genomförandeform kan vara ett bra alternativ i dessa skakiga tider, inte minst för mindre aktörer. Detta eftersom entreprenörerna, med CM-metoden, handlas upp allteftersom, vilket möjliggör sena beslut i byggprocessen. Stefan tror också att det kan komma att byggas med mer inhemskt material framöver, som t ex trä. Klicka gärna här för att läsa artikeln i sin helhet.