”Vi kommer att jobba på ett annat sätt efter krisen”

Stefan Dahlgren, Ordförande, CM-bolagen


I en färsk intervju med Byggvärldens chefredaktör Susanne Bengtsson, delar CM-bolagens ordförande Stefan Dahlgren med sig av sina funderingar och tankar kring Corona-krisens inverkan på byggbranschen, på kort och lång sikt. Stefan tror bland annat att krisen kommer att leda fram till nya beteenden och arbetssätt i branschen, inte minst i form av ökad digitalisering och större användning av inhemskt byggmaterial, såsom t ex trä. Han tror även att CM-upplägget kan vara en bra väg framåt i dessa tider, då det t ex främjar mindre aktörer och möjliggör sena beslut. Han tror även att det kommer ske förändringar på själva arbetsplatserna, med byggbodar och skyddsutrustning som måste ses över, samt vikten av att hålla avstånd till varandra. Klicka gärna här för att läsa artikeln i sin helhet.