CM-podden, avsnitt 2: Nicklas Björklund, advokat på Kilpatrick Townsend

I detta avsnitt av CM-podden belyser Nicklas Björklund bl a roll- och ansvarsfördelningen i en byggprocess, CM i relation till LOU, samt skillnaderna mellan totalentreprenad och CM.