CM-bolagen höll årsmöte

Idag har CM-bolagen haft årsmöte. Det är också ett tillfälle att också göra en lite tillbakablick på förra året. Några godbitar från verksamhetsberättelsen: 

Under året fick CM-bolagen ett nytt medlemsbolag PQ Projektledning och nya i styrelsen; Jonas KarlssonKatrin Dahlström och Patrik Andersson.

Under året har CM-bolagen också ha många bra möten med bland annat Trafikverket, regeringskansliet och bostadsministerns stab, träffat akademin och pratat om aktuella frågor och CM.

CM-bolagen har också deltagit på Business Arena i Almedalen samt Stockholm och i Helsingborg H22 – The making of a smarter city, likaså Mälardalsrådet,  Samhällsbyggarnas Samhällsbyggnadsdagar samt på Arkitekturgalan. 

Inför valåret 2022 sades att kontakt skulle tas med politiker under valåret och CM-bolagen kommer att fortsätta påverka politiken framgent. Som en del av att öka kunskapen om construction management gjordes under sommaren en samtalsserie där CM-bolagen pratade med ett 50-tal politiker på olika politiska nivåer (kommun, region, riksdag) om deras syn på samhällsbyggnad och passade på att berätta om CM. 

Under året har även hemsidan uppdaterats www.cm-bolagen.se 

CM-bolagen har haft en bra synlighet i media under året, i samband med årsmötet och nytt medlemsbolag och ledamöter skrev alla de stora branschtidningarna om nya styrelsen. 

Under året har det även varit lyssnarrekord på CM-podden! Tack vare CM-podden har också flera studenter intresserat sig för CM-bolagen och construction management.

Vid årsmötet valdes också styrelse för 2023

Förslaget är omval av alla. 

Caroline Szyber                           ordförande

Helena Staaf                                ledamot                Forsen AB

Håkan Undin                                suppleant             Forsen AB

Göran Westberg                          ledamot                Ebab AB

Katrin Dahlström                         suppleant              Ebab AB

Peter Möller                                 ledamot                COWI Projektbyrån

Niklas Lögdström                       suppleant              COWI Projekbyrån

Stefan Dahlgren                         ledamot                  Dahlgren Projektkompetens AB

Jonas Karlsson                           ledamot                  PQ Projektledning

Patrik Andersson                        suppleant              PQ Projektledning