CM-bolagen förstärker och förnyar styrelsen

Förra året valde CM-bolagen en ny ordförande, Caroline Szyber, och i år sker ytterligare förnyelse av styrelsen. Det nya medlemsbolaget PQ Projektledning, som finns i flera delar av landet, väljs in med två styrelseplatser. VD Jonas Karlsson väljs in som ordinarie styrelseledamot, och Patrik Andersson, marknadschef och projektledare på PQ Projektledning, väljs in som suppleant i styrelsen.

Katrin Dahlström, VD för Ebab Stockholm, väljs också in som suppleant vid årsmötet. 

Fokus för verksamheten kommande år kommer vara att lyfta frågor om ökad konkurrens, hållbarhetsfrågor samt vikten av schysta arbetsvillkor. Likaså att fortsatt verka för ökad kunskap om, samt stärkta förutsättningar för, Construction Management som genomförandeform för byggprojekt. CM-bolagen har sett ett ökat intresse för CM – Construction Management. CM-bolagen driver frågor och bidrar med kunskap och förståelse för metodens fördelar, såsom ökad konkurrens och större projektkontroll för beställaren, säger Caroline Szyber, ordförande CM-bolagen.

Det känns bra att bli en del av CM-bolagens styrelse och att kunna bredda geografin, då vi finns med kontor i hela Mälardalsområdet förutom Stockholm. Det behövs verkligen en sakkunnig och opartisk organisation som verkar för att öka förståelsen och stärka förutsättningarna för Construction Management som genomförandeform för byggprojekt. Dessutom är det viktigt att driva dagsaktuella frågor såsom ökad konkurrens, mer hållbarhet och goda arbetsvillkor, säger Jonas Karlsson, VD på PQ Projektledning.

Det ska bli inspirerande att vara en del i att förändra branschen med hur vi driver projekt genom Construction Management. Ebab driver över 50 % av sina projekt åt fastighetsägarna på detta sätt och jag är fast övertygad om att CM-modellen är framtiden. En av mina största drivkrafter är att kunna bidra och utveckla bolag och branschen, så det känns viktigt att engagera mig i CM bolagen, säger Katrin Dahlström. 

Val av ny styrelse för 2022

Caroline Szyber, ordförande

Helena Staaf, ledamot, Forsen AB

Håkan Undin, suppleant, Forsen AB

Göran Westberg, ledamot, Ebab AB

Katrin Dahlström, suppleant, Ebab AB

Peter Möller, ledamot, COWI Projektbyrån

Niklas Lögdström, suppleant, COWI Projekbyrån

Jonas Karlsson, ledamot, PQ Projektledning AB

Patrik Andersson, suppleant, PQ Projektledning AB

Stefan Dahlgren, ledamot, Dahlgren Projektkompetens AB