Välkommen till CM-bolagens seminarium på Business Arena – med fokus på CM och LOU!

Välkommen till CM-bolagens seminarium på Business Arena – med fokus på CM och LOU!

20-21 september är det dags igen för Business Arena på Stockholm Waterfront Congress Center – en av årets höjdpunkter för oss med intresse för byggbranschen. CM-bolagen håller i år ett seminarium med efterföljande paneldebatt onsdagen 20 september kl 14-15, med programtiteln Construction Management + Nya LOU = Sant”.

Genom att använda Construction Management kan konkurrensen vid upphandlingar både fördjupas och förbättras, så att fler mindre entreprenörer kan vara med och lämna anbud. Vid tillämpning av CM bestämmer byggherren hur varje delentreprenad ska handlas upp. På så sätt kan alla vara med och konkurrera, samtidigt som LOU kan användas på ett effektivt sätt.

Hur kan nya LOU användas för att bli ett ännu smidigare verktyg för projektgenomförande med CM? Välkommen till en klargörande diskussion med flera experter på området! De medverkande är Tommy Lenberg, VD Byggherrarna, Nicklas Björklund, Jurist Byggherrarna, Petter Jurdell, Chef Fastighet & Boende SABO, Louise Landberg och Johan Berg, Forsen AB. Moderator är Stefan Dahlgren, Ordförande CM-bolagen