Östermalms Saluhall totalrenoveras med CM

För renoveringen av Östermalms saluhall valde byggherren Stockholms Stad Construction Management som genomförandeform. CM gör det möjligt att genomföra projektet effektivt och hålla nere kostnaderna, trots en antikvariskt skyddad byggnad, många föränderliga faktorer och inblandade hyresgäster.

Gammal byggnad med många intressenter
Saluhallen invigdes 1888 och med över 125 år på nacken behövde saluhallen totalrenoveras. Det inkluderade allt från fasad och stammar till inredning. Saluhallen är dessutom kulturhistoriskt skyddad och byggnaden håller den högsta klassens bevarandevärde. Den antikvariska bevaringsklassen ställer höga krav på renoveringen när den ursprungliga karaktären ska bevaras. All inredning i saluhallen behövde monteras ner, restaureras, lagras och återmonteras. Inredningsrenoveringen delades upp i mindre delar som gjorde att även mindre snickerier kunde vara med i upphandlingen. På så sätt kunde priset konkurrensutsättas och priserna hållas nere.

Saluhallen har ett 20-tal hyresgäster och förmågan att anpassa sig under projektets gång var avgörande för att kostnaderna inte skulle dra iväg.

– Vi har behövt ha stora öron i det här projektet, säger Thorbjörn Hallmans, projektledare på CM-företaget Projektbyrån. Det är många hyresgäster, ändringar kommer ofta in sent och krav förändras under projekttiden. Även hyresavtalen kan ändras under tiden. Genom att projektet handlas upp i separata delar kan vi vara flexibla.

Många förändringar längs med vägen
En stor förändring var att en del som från början skulle vara kontor nu istället ska bli hotell. Eftersom alla detaljer inte behöver specificeras före byggstart kunde anpassningar göras och dyra kostnader för ÄTA (Ändringar, Tillägg, Avgående) kunde undvikas. Flexibiliteten är också viktig när det rör sig om äldre byggnader.

– När det gäller en byggnad som är över 100 år gammal är det svårt att veta exakt vad man kan förvänta sig och det kan bli stora förändringar under projektets gång, säger Thorbjörn Hallmans.

Eftersom handlarna behövde bedriva sin verksamhet i en provisorisk byggnad under projekten så var det viktigt att bygget kom igång snabbt. Tack vare att projektet handlas upp i delar kunde projektet dras igång vissa upphandlingar innan detaljplanen hade vunnit laga kraft. Under 2015 byggde man upp en tillfällig saluhall där handlarna kunde flytta in. Ungefär 30 entreprenörer hjälper till med ombyggnationen och samordnas genom CM-företaget Projektbyrån. Byggherren kommer närmare entreprenörerna och entreprenörerna som får en större delaktighet i och kunskap om projektet.

Östermalms Saluhall kommer att återfå sin ursprungliga stjärnform enligt planlösningen från 1888 och 2018 blir det återinvigning av saluhallen.

Detaljer kring projektet kan hittas hos CM-företaget Projektbyrån.