Ny heldagskurs om Construction Management i Stockholm 21 mars

Den nyintroducerade heldagskursen om Construction Management genomfördes för första gången i november 2017. För dig som missade chansen då, erbjuds nu ett nytt kurstillfälle, där du bland annat får lära dig om hur CM som genomförandeform kan hjälpa dig att spara både pengar och tid, samt få bättre kontroll över ditt byggprojekt.

Efter utbildningen har du kunskaperna för att kunna avgöra om ditt projekt lämpar sig för ett CM-upplägg, hur du kan överblicka hela byggprocessen i ett CM-projekt, samt vad du särskilt behöver tänka på med CM jämfört med andra genomförandeformer.

Kursen belyser bland annat CM-metodens fördelar och begränsningar, dess förhållande till LOU, avtals- och besiktningsförfaranden, garantier, projektöverlämningar, samt exempel på projekt som genomförts med CM. Arrangörer är CM-bolagen i samarbete med STF Svensk Ingenjörsutbildning AB.

För mer information och anmälan, klicka gärna här.

När och var?

Datum: Onsdag 21 mars 2018

Tid: kl. 9.00 – 16.30

Plats: Stockholm (lokal meddelas senare)

Vilka föreläser?

Helena Staaf, Forsen AB, Nicklas Björklund, Kilpatrick Townsend/Byggherrarna, Mikael Willdal, Willdal & Co AB och Stefan Dahlgren, CM-bolagen.