Nu introduceras heldagskursen för dig som vill veta mer om Construction Management!

På den nyintroducerade Construction Management-kursen, som arrangeras av CM-bolagen i samarbete med STF Svensk Ingenjörsutbildning AB, får du bland annat lära dig om hur CM som genomförandeform kan hjälpa dig att spara både pengar och tid, samt få bättre kontroll över ditt byggprojekt.

Efter kursen, som består av ett heldagstillfälle i november alternativt i mars, har du kunskaperna för att kunna avgöra om ditt projekt lämpar sig för ett CM-upplägg, hur du kan överblicka hela byggprocessen i ett CM-projekt, samt vad du särskilt behöver tänka på med CM jämfört med andra genomförandeformer.

Kursen belyser bland annat CM-metodens fördelar och begränsningar, dess förhållande till LOU, avtals- och besiktningsförfaranden, garantier, projektöverlämningar, samt exempel på projekt som genomförts med CM.

För att anmäla dig, klicka gärna på denna länk (till STFs hemsida med fullständig kursbeskrivning).

När och var?

Datum: 23 november 2017 eller 21 mars 2018

Tid: kl. 9.00 – 16.30

Plats: Fleminggatan 7, Stockholm

Vilka föreläser?

Helena Staaf, Forsen AB och Nicklas Björklund, Kilpatrick Townsend/Byggherrarna