Namnkunniga branschexperter föreläste om Construction Management hos Vasakronan

Tisdagen 9 oktober hos Vasakronan i centrala Stockholm var det dags för ännu en uppskattad Construction Management-kurs, den tredje i ordningen sedan premiärtillfället hösten 2017.

CM-utbildningen, som i vanlig ordning arrangerades av branschföreningen CM-bolagen, leddes denna gång av de fyra namnkunniga föreläsarna och branschexperterna Helena Staaf, Forsen AB, Mikael Willdal, DCM AB, Anders Jespersson, Söderberg & Partners och Nicklas Björklund, Jurist Byggherrarna.

Kursdeltagarna fick bl a lära sig hur man kan avgöra om ett projekt lämpar sig för ett CM-upplägg, hur man kan överblicka hela byggprocessen i ett CM-projekt, samt vad man särskilt behöver tänka på med CM jämfört med andra genomförandeformer.

På kursen presenterades även hur det gick till när Stockholms Centralstation renoverades med Construction Management som genomförandeform, hur metoden fungerar ur ett juridiskt perspektiv, samt vilka projektförsäkringsalternativ som finns/behövs.