Högt publiktryck på CM-bolagens Business Arena-seminarium om LOU!

Högt publiktryck på CM-bolagens Business Arena-seminarium om LOU!

CM-bolagens seminarium om LOU på Business Arena 20 september blev en riktig publikfest, med över 60 åhörare. De som inte fick sittplats trängdes längs med väggarna för att få ta del av seminariet, som modererades av CM-bolagens ordförande Stefan Dahlgren.

Louise Landberg från Forsen AB inledde med en att berätta om Vasamuséets framgångsrika renovering med CM som genomförandeform, varefter hennes kollega Johan Berg presenterade sina 10 bästa tips för att lyckas med CM i LOU-projekt.

I den efterföljande panelen medverkade, förutom Landberg och Berg, även Tommy Lenberg och Nicklas Björklund, Byggherrarna, samt Petter Jurdell, SABO.

Resultatet blev en uppskattad mix av byggbranschexperter som diskuterade och svarade på publikfrågor om CM och LOU, både ur ett bransch- och samhällsperspektiv.