”Enklare entreprenad med Construction Management”

”Enklare entreprenad med Construction Management”

Läs gärna Stefan Dahlgrens debattartikel på IDG-sajten Upphandling24, med bl a fem viktiga råd att beakta vid upphandlingar av CM-projekt med LOU, samt Stefans tankar kring hur CM som genomförandeform både kan underlätta upphandlingar och främja samhällsnyttan. Länk till artikeln.