”Construction Management är ett sätt att öka konkurrensen”

Som extra Construction Management-krydda till sina läsare publicerade Byggindustrin även en intervju med CM-bolagens ordförande Stefan Dahlgren, där han berättar om hur CM-metoden kan användas för att öka konkurrensen i byggbranschen. Stefan säger bl a att intresset för CM som genomförandeform har ökat under de senaste åren och att den nu når ut till en bredare kundkrets än tidigare. Klicka gärna här för att läsa artikeln i sin helhet.