CM som dörröppnare för maskinentreprenörer

Läs gärna Maskinentreprenörens (Maskinentreprenören är Sveriges äldsta tidskrift för maskinentreprenörer. Första upplagan utkom redan 1957) intressanta artikel om Construction Management och hur metoden kan fungera som dörröppnare för maskinentreprenörer! Artikeln är baserad på frilansjournalisten Anders Myrdals intervjuer med CM-bolagens ordförande Stefan Dahlgren och Robert Ohlsson, Projektledare på Forsen i Uppsala.
Källa bild: https://maskinentreprenoren.se