Business Arena 2018: Ett välbesökt CM-seminarium med efterföljande direktsändning i DI TV om bristande konkurrens i byggbranschen

Business Arena 2018: Ett välbesökt CM-seminarium med efterföljande direktsändning i DI TV om bristande konkurrens i byggbranschen

Årets CM-seminarium på Business Arena 20 september blev en välbesökt historia, med fleravälkända branschexperter på plats.

Förutom CM-bolagens ordförande Stefan Dahlgren, som moderator, deltog även Mikael Willdal, DCM AB, Jörgen Gustafsson, Chef Projektstöd/Tf Nybyggnadschef, Stockholmshem, Nicklas Björklund, Jurist Byggherrarna Ali Ranji, chef projektgenomförande, Vasakronan, och Anders Jespersson, Senior Risk Advisor, Söderberg & Partners, som talare och paneldebattörer.

På seminariet diskuterades bl a nya sätt att effektivisera byggprojekt och öka konkurrensen med genomförandeformen Construction Management.

Åhörarna fick bl a ta del av presentationer av Stockholms Centralstations renovering och ett aktuellt bostadsprojekt i Solberga, som båda genomfördes med Construction Management som genomförandeform. Dessutom presenterades vår allra senaste projektförsäkring, samt de checklistor och kontraktsbilagor som Byggherrarna har tagit fram för att förenkla upphandlingen av en CM-organisation.

Direkt efter seminariet var det dags för Stefan Dahlgren och Vasakronans Ali Ranji, att bege sig till Dagens Industris TV-studio, för att i direktsändning diskutera den bristande konkurrensen i branschen. För att lyssna på diskussionen i sin helhet, vänligen klicka här.