Fördelar med CM

Fördelar med CM

Kourous med ritning i Solberga 3

Vad är Construction Management?

Construction Management är en effektiv genomförandemetod för projekt som byggs på delad entreprenad. Metoden har många fördelar. Med CM bygger beställaren i egen regi men får hjälp av ett CM-företag som stärker upp byggherrens egen projektavdelning och stöttar organisationen genom hela projektet. Det ger byggherren expertkompetens och extra muskler från början till slut.

Genom att delprojekten handlas upp av en oberoende part istället för av exempelvis en totalentreprenör kan både pris och kvalitet konkurrensutsättas vilket skapar förutsättningar för effektivt, hållbart och långsiktigt byggande.

Vilken typ av projekt passar CM för?

Svaret är enkelt. CM kan användas för alla olika typer av byggprojekt.

CM är särskilt fördelaktigt vid stora och komplexa projekt där förutsättningarna ändras under projektets gång liksom för tidskritiska projekt. Eftersom projektet handlas upp i delar kan beslut fattas allt eftersom och delarna kan planeras och utföras parallellt. Alla detaljer behöver inte vara specificerade vid första spadtaget och en snabb byggstart är möjlig. Byggprocessen blir effektiv och många projekt färdigställs redan innan satt slutdatum.

Genomförandeformen är kompatibel med offentlig upphandling och LOU.

Foto: Malin Ärlebäck, Forsen

Foto: Malin Ärlebäck, Forsen

Hur fungerar det i praktiken?

Byggherren anlitar ett CM-företag vars konsulter bildar en komplett projektorganisation som planerar, organiserar och leder projektgenomförandet från idé till färdig anläggning. Det kan innefatta allt från planarbete, exploatering, projektutveckling, projektering och kalkylering till upphandling av delentreprenaderna, samordning, genomförande och uppföljningsarbeten. Byggherren får full insyn i projektet och behåller kontrollen över beslut och kostnader.

En stark och oberoende projektorganisation tar ansvar för hela processen och företräder beställarens intressen fullt ut. En heltäckande försäkringslösning särskilt anpassad för CM gör att byggherren kan känna sig trygg genom hela projektet.

Vilken typ av projekt passar CM för?

Svaret är enkelt. CM kan användas för alla olika typer av byggprojekt.

CM är särskilt fördelaktigt vid stora och komplexa projekt där förutsättningarna ändras under projektets gång liksom för tidskritiska projekt. Eftersom projektet handlas upp i delar kan beslut fattas allt eftersom och delarna kan planeras och utföras parallellt. Alla detaljer behöver inte vara specificerade vid första spadtaget och en snabb byggstart är möjlig. Byggprocessen blir effektiv och många projekt färdigställs redan innan satt slutdatum.

Genomförandeformen är kompatibel med offentlig upphandling och LOU.

Foto: Malin Ärlebäck, Forsen

Foto: Malin Ärlebäck, Forsen