Konkurrens som pådrivare i utvecklingen

Även i år kommer vi att vara på plats i Almedalen och diskutera de stora branschfrågorna.

Byggandet har ökat men inte i den takt som krävs för att täcka samhällsbehovet. Det behöver byggas snabbt och det behövs kompetens och utveckling för att fylla de luckor som behöver täppas till. Ökad konkurrens pekas gång på gång ut som en viktig pådrivare i utvecklingen och vi kommer att diskutera hur det ser ut med konkurrensen i branschen.

Vissa kommuner arbetar med att få in fler aktörer, på andra orter dominerar ett fåtal byggare. Hur får vi till en bättre konkurrens på den svenska byggmarknaden? Är det beslutsfattarna eller beställarna som äger frågan? Vilka alternativ finns på marknaden för ett konkurrenskraftigt och effektivt byggande?

CM-bolagens ordförande Stefan Dahlgren diskuterar detta och mycket mer tillsammans med Caroline Szyber, Riksdagsledamot (KD), Ordförande Civilutskottet, Bostadspolitiskt talesperson KD, Tommy Lenberg, vd, Byggherrarna samt Paul Lindquist, Fastighets- och investeringslandstingsråd, Stockholms läns landsting. Seminariet modereras av Lennart Sjögren från Analys och Utveckling Ab, med en bakgrund inom politik och samhällsbyggnadssektorn.

När och var?
Tisdag 5 juli kl. 15.45-16.15 hos Fastighetsnytt på Restaurang Supper, Burmeister, Almedalen.

Välkomna!

Östermalms Saluhall totalrenoveras med CM

För renoveringen av Östermalms saluhall valde byggherren Stockholms Stad Construction Management som genomförandeform. CM gör det möjligt att genomföra projektet effektivt och hålla nere kostnaderna, trots en antikvariskt skyddad byggnad, många föränderliga faktorer och inblandade hyresgäster.

Gammal byggnad med många intressenter
Saluhallen invigdes 1888 och med över 125 år på nacken behövde saluhallen totalrenoveras. Det inkluderade allt från fasad och stammar till inredning. Saluhallen är dessutom kulturhistoriskt skyddad och byggnaden håller den högsta klassens bevarandevärde. Den antikvariska bevaringsklassen ställer höga krav på renoveringen när den ursprungliga karaktären ska bevaras. All inredning i saluhallen behövde monteras ner, restaureras, lagras och återmonteras. Inredningsrenoveringen delades upp i mindre delar som gjorde att även mindre snickerier kunde vara med i upphandlingen. På så sätt kunde priset konkurrensutsättas och priserna hållas nere.

Saluhallen har ett 20-tal hyresgäster och förmågan att anpassa sig under projektets gång var avgörande för att kostnaderna inte skulle dra iväg.

– Vi har behövt ha stora öron i det här projektet, säger Thorbjörn Hallmans, projektledare på CM-företaget Projektbyrån. Det är många hyresgäster, ändringar kommer ofta in sent och krav förändras under projekttiden. Även hyresavtalen kan ändras under tiden. Genom att projektet handlas upp i separata delar kan vi vara flexibla.

Många förändringar längs med vägen
En stor förändring var att en del som från början skulle vara kontor nu istället ska bli hotell. Eftersom alla detaljer inte behöver specificeras före byggstart kunde anpassningar göras och dyra kostnader för ÄTA (Ändringar, Tillägg, Avgående) kunde undvikas. Flexibiliteten är också viktig när det rör sig om äldre byggnader.

– När det gäller en byggnad som är över 100 år gammal är det svårt att veta exakt vad man kan förvänta sig och det kan bli stora förändringar under projektets gång, säger Thorbjörn Hallmans.

Eftersom handlarna behövde bedriva sin verksamhet i en provisorisk byggnad under projekten så var det viktigt att bygget kom igång snabbt. Tack vare att projektet handlas upp i delar kunde projektet dras igång vissa upphandlingar innan detaljplanen hade vunnit laga kraft. Under 2015 byggde man upp en tillfällig saluhall där handlarna kunde flytta in. Ungefär 30 entreprenörer hjälper till med ombyggnationen och samordnas genom CM-företaget Projektbyrån. Byggherren kommer närmare entreprenörerna och entreprenörerna som får en större delaktighet i och kunskap om projektet.

Östermalms Saluhall kommer att återfå sin ursprungliga stjärnform enligt planlösningen från 1888 och 2018 blir det återinvigning av saluhallen.

Detaljer kring projektet kan hittas hos CM-företaget Projektbyrån.

Construction Management för att öka bostadsbyggandet

Fyra nybyggda punkthus på Rubinvägen i Solberga i södra Stockholm, med inflyttning tidigare än beräknat och nöjda hyresgäster, är ett tydligt exempel på ett lyckat CM-projekt, vilket uppmärksammas på Sveriges Radio P4 Stockholm 13 januari.

CM-bolagens ordförande Stefan Dahlgren berättar också om Construction Management som byggmetod i en intervju med nyhetsreportern Per Stahre på Sveriges Radio P4 Stockholm 13 januari. Stefan Dahlgren säger bland annat att metoden både kan sänka byggkostnaderna och ge bostadsbolaget större kontroll över slutresultatet.

Fler bilder från projektet finns också hos CM-företaget Ebab.

Seminarium om bristande konkurrens i byggbranschen

Hur kan vi främja konkurrensen och bygga mer effektivt?

Bristande konkurrens främjar inte en positiv utveckling på byggmarknaden. CM-bolagen är branschföreningen som verkar för ökad konkurrens i byggbranschen.

Under Business Arena 2015 driver vi ett seminarium på temat konkurrens och effektivare byggande. Med ett samhälle som växer och ett stor behov av att bygga behöver vi fundera ordentligt på hur vi bygger mest effektivt. En sund konkurrens på byggmarknaden kan förbättra både byggkalkylen och slutresultatet och skapar förutsättningar för effektivt byggande. Kom och diskutera med oss hur vi främjar konkurrensen på marknaden.

Medverkar på seminariet gör Kristina Geiger, ställföreträdande generaldirektör Konkurrensverket, Jonas Hammarlund, huvudsekreterare Bättre konkurrens för ökat bostadsbyggande, Näringsdepartementet, Jonas Erkenborn, vd HSB Bostad, Maria Lidström, chef investering och utveckling Humlegården Fastigheter samt Stefan Dahlgren, CM-bolagens ordförande.

Välkommen!

Fördjupning Q: 17 september 11:00-12:00

Klicka här för att läsa mer om seminariet.

Kom gärna förbi vår monter också och diskutera branschen, konkurrensen och CM. Du kan också tävla och vinna härliga priser, välja själv om du vill tävla med eller utan konkurrens!