Caroline Szyber ny styrelseordförande för CM-bolagen

CM-bolagens medlemmar utsåg på sitt årsmöte Caroline Szyber som ny styrelseordförande för organisationen. Caroline kommer främst fokusera på att lyfta frågor om ökad konkurrens, hållbarhetsfrågor samt vikten av goda arbetsvillkor.

Stockholm, 22 mars 2021 – I rollen som företrädare för organisationen skall Caroline fortsätta utvecklingen av CM-bolagens verksamhet. Detta främst genom att verka för ökad kunskap om samt stärkta förutsättningar för Construction Management som genomförandeform för byggprojekt. Inom ramen för rollen ingår att informera och föra dialog med såväl politiker, som myndigheter såväl som andra intressenter.

”Genom Carolines breda kontaktnät inom politik och från olika branschorganisationer, kommer vi att kunna lyfta branschens frågor på ett väldigt naturligt sätt,” säger valberedningen för CM-bolagen.

Val av ny styrelse för 2021

Caroline Szyber, ordförande

Håkan Undin, suppleant, Forsen AB

Helena Staaf, ledamot, Forsen AB

Göran Westberg, ledamot, Ebab AB

Kaarel Lehiste, suppleant, Ebab AB

Niklas Lögdström, suppleant, COWI Projekbyrån

Peter Möller, ledamot, COWI Projektbyrån

Stefan Dahlgren, ledamot, Dahlgren Projektkompetens AB

Dahlgren Projektkompetens AB går nu med som medlemsbolag och Stefan Dahlgren övergår därmed till ordinarie styrelseledamot.

”Efter 8 år som ordförande för CM-bolagen blir jag istället ledamot i styrelsen. Det har varit ett mycket spännande uppdrag att få vara en del i föreningens utveckling under den här tiden. Jag önskar Caroline lycka till i sin nya roll som ordförande för CM-bolagen,” säger Stefan Dahlgren.

”Det här är ett väldigt intressant och spännande uppdrag,” säger Caroline Szyber. ”Jag ser fram emot att få möjligheten att utveckla CM-bolagens verksamhet och arbeta med frågor såsom vikten av ökad konkurrens, mer hållbarhet och goda arbetsvillkor. Det är centrala område där vi måste öka förståelsen kring frågorna och därför kommer vi att intensifiera vår dialog med myndigheter och politiker. Likaså välkomnar vi nya medlemmar som delar våra värderingar för att bli en starkare röst.”

Caroline Szyber fortsätter driva sin konsultverksamhet Visionsbyggande AB och kommer där bistå befintliga kunder i kombination med detta nya uppdrag som ordförande.


För mer information, vänligen kontakta:

Caroline Szyber                                                                                 
Styrelseordförande CM-bolagen                                                                           
Tel: 070-8181421

Stefan Dahlgren presenterade CM på Digitala Almedalen

För er som inte hade möjlighet att se när CM-bolagens ordförande Stefan Dahlgren presenterade Construction Management på Digitala Almedalen c/o Boinstitutet, med Caroline Szyber, Rådgivare inom bostads- & byggfrågor och tidigare ordförande i riksdagens civilutskott, som moderator, så finns presentationen nu i sin helhet på denna länk. 

Lyssna/Titta gärna!

Trevlig Sommar!

Hälsningar CM-bolagen

CM-bolagen deltar i Digitala Almedalen c/o Boinstitutet

Idag presenterades programmet för Digitala Almedalen c/o Boinstitutet 29 juni till 1 juli, som arrangeras av Boinstitutet i samarbete med Boklok och Stellar Capacity. Sammanlagt deltar femtio organisationer, varav CM-bolagen glädjande nog är en, representerad av ordförande Stefan Dahlgren.

För er som vill ta del av Stefans direktsända presentation, så kommer han att ”inta scenen” (läs mer på denna länk), onsdag 1 juli kl 10.20 – 10.35. Temat för presentationen är ”Construction Management – ett lönsamt alternativ för ökad konkurrens i byggbranschen”. Stefan kommer bland annat att berätta om hur CM kan öka konkurrensen i byggbranschen genom att öppna upp för mindre aktörer, framgångsrika CM-projekt under åren, samt i vilka situationer och projekt, där CM kan vara ett fördelaktigt alternativ. Seminariets moderator är Caroline Szyber, Rådgivare inom bostads- & byggfrågor och tidigare ordförande i riksdagens civilutskott.

Digitala Almedalen c/o Boinstitutet är tänkt att fungera som en vanlig Almedalsvecka, med skillnaden att seminarierna i år är digitala, på grund av COVID-19. Seminarierna kommer att sändas från en studio under tre dagar, 29-30 juni, samt 1 juli. 

För mer information om CM-bolagens presentation, vänligen klicka här. Mer information om hela programmet för Digitala Almedalen c/o Boinstitutet finns här.

CM-bolagen ”träffade” Trafikverket

Under de senaste åren har CM-bolagen träffat flera olika myndigheter, branschföreningar, beslutfattare och intresseorganisationer, främst för att sprida budskapet om CM som genomförandeform, dess fördelar, samt hur den kan bidra till ökad konkurrens i byggsektorn.

CM-bolagen hade torsdagen 7 maj glädjen att, för andra gången på kort tid, träffa (online förstås, så här i Corona-tider) representanter för Trafikverket, inte minst för att hitta gemensamma nämnare samt diskutera möjligheterna till ett utökat samarbete.

På mötet fick CM-bolagens ordförande Stefan Dahlgren chansen att berätta för Trafikverket om CM och visa upp några exempel på lyckade CM-projekt inom anläggning.

Samtidigt fick CM-bolagen möjlighet att höra Trafikverket presentera hur de arbetar och hur deras verksamhet ser ut.

Efter mötet var det positiva miner från båda håll och för CM-bolagen känns det roligt att en jätteorganisation, som i detta fall Trafikverket, är nyfikna på att lära sig mer om CM som genomförandeform.

Från CM-bolagen deltog ordförande Stefan Dahlgren, Peter Möller (COWI Projektbyrån), Håkan Undin (Forsen) och Göran Westberg (Ebab), medan Trafikverkets laguppställning bestod av Ali Sadeghi (investeringsdirektör) och Daniel Ljunglund (inköpsdirektör).  

Stefan Dahlgren, ordförande, CM-bolagen

”Vi kommer att jobba på ett annat sätt efter krisen”

Stefan Dahlgren, Ordförande, CM-bolagen


I en färsk intervju med Byggvärldens chefredaktör Susanne Bengtsson, delar CM-bolagens ordförande Stefan Dahlgren med sig av sina funderingar och tankar kring Corona-krisens inverkan på byggbranschen, på kort och lång sikt. Stefan tror bland annat att krisen kommer att leda fram till nya beteenden och arbetssätt i branschen, inte minst i form av ökad digitalisering och större användning av inhemskt byggmaterial, såsom t ex trä. Han tror även att CM-upplägget kan vara en bra väg framåt i dessa tider, då det t ex främjar mindre aktörer och möjliggör sena beslut. Han tror även att det kommer ske förändringar på själva arbetsplatserna, med byggbodar och skyddsutrustning som måste ses över, samt vikten av att hålla avstånd till varandra. Klicka gärna här för att läsa artikeln i sin helhet. 

”Branschen kommer att göra riskanalyser på helt annat sätt”

Stefan Dahlgren, Ordförande för CM-bolagen

Tidningen Byggindustrin intervjuade nyligen CM-bolagens ordförande Stefan Dahlgren, kring hans tankar om byggsektorn och Construction Management i den rådande krisen. I intervjun säger Stefan bland annat att branschens riskanalyser kommer att göras på annorlunda sätt framöver och att CM som genomförandeform kan vara ett bra alternativ i dessa skakiga tider, inte minst för mindre aktörer. Detta eftersom entreprenörerna, med CM-metoden, handlas upp allteftersom, vilket möjliggör sena beslut i byggprocessen. Stefan tror också att det kan komma att byggas med mer inhemskt material framöver, som t ex trä. Klicka gärna här för att läsa artikeln i sin helhet.